Podaci o nastavniku
Titula   prof. dr. sc.
Prezime i ime   Golubić Jasna
Funkcija   Redoviti profesor
Zavod Zavod za prometno planiranje
Soba nastavnika soba broj 2.13, 2. kat, Vukelićeva 4
Telefon +385 1 2380-231
E-mail adresa jasna.golubic@fpz.hr
Web stranica
Konzultacije  
Ponedjeljak 09:00 - 11:00 soba broj 2.13, 2. kat, Vukelićeva 4
Srijeda 09:00 - 11:00 soba broj 2.13, 2. kat, Vukelićeva 4
  (datum posljednje izmjene: 09.11.2017, 14:12)
Obrazovanje
Diplomski rad
Magistarski rad
Doktorska disertacija
Interes u području prometnih znanosti