Podaci o nastavniku
Titula   doc. dr. sc.
Prezime i ime   Nikšić Mladen
Funkcija   Docent
Zavod Zavod za željeznički promet
Soba nastavnika soba broj P-9, prizemlje, Borongaj, obj. 70
Telefon +385 1 2457-742
E-mail adresa mladen.niksic@fpz.hr
Web stranica
Konzultacije  
Ponedjeljak 10:00 - 12:00 soba broj P-9, prizemlje, Borongaj, obj. 70
Četvrtak 12:00 - 14:00 soba broj P-9, prizemlje, Borongaj, obj. 70
  (datum posljednje izmjene: 27.02.2017, 08:40)
Obrazovanje
Diplomski rad
Magistarski rad
Doktorska disertacija
Interes u području prometnih znanosti