Podaci o nastavniku
Titula   izv. prof. dr. sc.
Prezime i ime   Nikšić Mladen
Funkcija   Izvanredni profesor
Zavod Zavod za željeznički promet
Soba nastavnika soba broj 1.13, 1. kat, Vukelićeva 4
Telefon +385 1 2380-254
E-mail adresa mladen.niksic@fpz.hr
Web stranica
Konzultacije  
Ponedjeljak 12:00 - 14:00 soba broj 1.13, 1. kat, Vukelićeva 4
Utorak 14:00 - 16:00 soba broj 1.13, 1. kat, Vukelićeva 4
  (datum posljednje izmjene: 31.10.2018, 07:28)
Obrazovanje
Diplomski rad
Magistarski rad
Doktorska disertacija
Interes u području prometnih znanosti