Podaci o nastavniku
Titula   doc. dr. sc.
Prezime i ime   Periša Marko
Funkcija   Docent
Zavod Zavod za informacijsko-komunikacijski promet
Soba nastavnika soba broj P-14, 1. kat, Borongaj, obj. 71
Telefon +385 1 2457-914
E-mail adresa marko.perisa@fpz.hr
Web stranica www.fpz.unizg.hr/ikp/m_perisa.php
Konzultacije  
Ponedjeljak 10:00 - 12:00 soba broj P-14, 1. kat, Borongaj, obj. 71
Srijeda 10:00 - 12:00 soba broj P-14, 1. kat, Borongaj, obj. 71
  (datum posljednje izmjene: 16.10.2013, 11:13)
Obrazovanje
Diplomski rad Višestruke multimedijske usluge putem zajedničke telekomunikacijske infrastrukture - ENGINE
Magistarski rad -
Doktorska disertacija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti 2013. "Dinamičko vođenje i usmjeravanje slijepih i slabovidnih osoba u prometu", engl. "Dynamic guiding and routing of disabled and visually impaired persons in traffic"
Interes u području prometnih znanosti Razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologija i usluga u funkciji povećanja kvalitete življenja osoba s invaliditetom, Pomoćne tehnologije za slijepe i slabovidne osobe (Assistive Technology for Blindness and Low Vision), Simulacije u prometu, Sustavi elektroničkog poslovanja.