Podaci o nastavniku
Titula   doc. dr. sc.
Prezime i ime   Grgurević Ivan
Funkcija   Docent
Zavod Zavod za informacijsko-komunikacijski promet
Soba nastavnika soba broj P-13, 1. kat, Borongaj, obj. 71
Telefon +385 1 2380-353
E-mail adresa ivan.grgurevic@fpz.hr
Web stranica www.fpz.unizg.hr/ikp/i_grgurevic.php
Konzultacije  
Ponedjeljak 13:00 - 14:30 soba broj 1.12, 1. kat, Vukelićeva 4
Petak 08:00 - 09:30 soba broj 1.12, 1. kat, Vukelićeva 4
  (datum posljednje izmjene: 03.10.2018, 17:12)
Obrazovanje
Diplomski rad Višekriterijski model mobilne telefonije u Republici Hrvatskoj (2004.) Analiza međunarodnih projekata iz područja upravljanja mobilnošću u gradovima (2011.)
Magistarski rad
Doktorska disertacija Određivanje polazišnih lokacija putovanja zajedničkih vožnji osobnim vozilima u gradovima (2013.)
Interes u području prometnih znanosti Dinamički carpooling, Simulacije u prometu, Informacijsko komunikacijske mreže, Primjena telematike u prometu