Podaci o nastavniku
Titula   doc. dr. sc.
Prezime i ime   Sumpor Davor
Funkcija   Docent
Zavod Samostalne katedre
Soba nastavnika soba broj 2.15, 2. kat, Vukelićeva 4
Telefon +385 1 2380-241
E-mail adresa davor.sumpor@fpz.hr
Web stranica
Konzultacije  
Ponedjeljak 17:00 - 19:00 soba broj 2.15, 2. kat, Vukelićeva 4
Utorak 09:00 - 11:00 soba broj 2.15, 2. kat, Vukelićeva 4
  (datum posljednje izmjene: 10.12.2018, 10:31)
Obrazovanje
Diplomski rad
Magistarski rad 2009., Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, "Multipliciranje čimbenika ergoprosudbe sustava čovjek - okoliš u vodnom prometu", prof. dr. sc. Jasna Jurum-Kipke, prof. dr. sc. Čedomir Ivaković
Doktorska disertacija 2012., Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, "Metodologija ergonomske prosudbe tehnološkoga procesa prijevoza željeznicom", prof. dr. sc. Zdravko Toš, prof. emer. Dragutin Taboršak
Interes u području prometnih znanosti Ergonomska prosudba prometnog i radnog okoliša, Čimbenici ergoprosudbe iz grupe "ljudskog faktora"