Podaci o nastavniku
Titula   dr. sc.
Prezime i ime   Novačko Luka
Funkcija   Viši asistent
Zavod Zavod za cestovni promet
Soba nastavnika soba broj Soba 6, prizemlje, Borongaj, obj. 69
Telefon +385 1 2457-911
E-mail adresa luka.novacko@fpz.hr
Web stranica
Konzultacije  
Ponedjeljak 11:00 - 12:30 soba broj Soba 6, prizemlje, Borongaj, obj. 69
Četvrtak 14:00 - 15:30 soba broj Soba 6, prizemlje, Borongaj, obj. 69
  (datum posljednje izmjene: 26.02.2017, 21:21)
Obrazovanje
Diplomski rad
Magistarski rad
Doktorska disertacija
Interes u području prometnih znanosti