Podaci o nastavniku
Titula   dr. sc.
Prezime i ime   Krajček Nikolić Karolina
Funkcija   Viši asistent
Zavod Zavod za aeronautiku
Soba nastavnika soba broj 1-4, 1. kat, Borongaj, obj. 70
Telefon +385 1 2457-725
E-mail adresa karolina.krajcek@fpz.hr
Web stranica
Konzultacije  
Ponedjeljak 09:00 - 10:00 soba broj 1-4, 1. kat, Borongaj, obj. 70
Četvrtak 10:00 - 11:30 soba broj 1-4, 1. kat, Borongaj, obj. 70
  (datum posljednje izmjene: 18.10.2018, 22:52)
Obrazovanje
Diplomski rad "Proračun normalne sile i momenta propinjanja kombinacije tijelo-krilo" Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb 2007. mentor: prof. dr. sc. S. Janković
Magistarski rad
Doktorska disertacija
Interes u području prometnih znanosti