Podaci o nastavniku
Titula   dr. sc.
Prezime i ime   Šarić Željko
Funkcija   Viši asistent
Zavod Zavod za prometno-tehnička vještačenja
Soba nastavnika soba broj Soba 6, prizemlje, Borongaj, obj. 69
Telefon +385 1 2457-925
E-mail adresa zeljko.saric@fpz.hr
Web stranica
Konzultacije  
Ponedjeljak 10:00 - 11:30 soba broj Soba 6, prizemlje, Borongaj, obj. 69
Srijeda 12:00 - 13:30 soba broj Soba 6, prizemlje, Borongaj, obj. 69
  (datum posljednje izmjene: 28.02.2017, 22:28)
Obrazovanje
Diplomski rad
Magistarski rad
Doktorska disertacija
Interes u području prometnih znanosti