Podaci o nastavniku
Titula   doc. dr. sc.
Prezime i ime   Kljak Tomislav
Funkcija   Docent
Zavod Zavod za poštanski promet
Soba nastavnika soba broj 10, prizemlje, Borongaj, obj. 71
Telefon
E-mail adresa tomislav.kljak@gmail.com
Web stranica
Konzultacije  
Ponedjeljak 09:30 - 11:00 soba broj 10, prizemlje, Borongaj, obj. 71
Srijeda 09:30 - 11:00 soba broj 10, prizemlje, Borongaj, obj. 71
  (datum posljednje izmjene: 03.10.2018, 08:17)
Obrazovanje
Diplomski rad
Magistarski rad
Doktorska disertacija
Interes u području prometnih znanosti