Podaci o nastavniku
Titula   dr. sc.
Prezime i ime   Bračić Matija
Funkcija   Poslijedoktorand
Zavod Zavod za zračni promet
Soba nastavnika soba broj P-10, prizemlje, Borongaj, obj. 70
Telefon +385 1 2457-760
E-mail adresa matija.bracic@fpz.hr
Web stranica
Konzultacije  
Ponedjeljak 12:00 - 13:00 soba broj P-10, prizemlje, Borongaj, obj. 70
Utorak 12:00 - 13:00 soba broj P-10, prizemlje, Borongaj, obj. 70
  (datum posljednje izmjene: 28.09.2018, 10:34)
Obrazovanje
Diplomski rad
Magistarski rad
Doktorska disertacija
Interes u području prometnih znanosti