Podaci o nastavniku
Titula   izv. prof. dr. sc.
Prezime i ime   Juričić Biljana
Funkcija   Izvanredni profesor
Zavod Zavod za aeronautiku
Soba nastavnika soba broj 1-13, 1. kat, Borongaj, obj. 70
Telefon
E-mail adresa biljana.juricic@fpz.hr
Web stranica
Konzultacije  
Srijeda 12:00 - 13:30 soba broj 1-13, 1. kat, Borongaj, obj. 70
Četvrtak 10:00 - 11:00 soba broj 1-13, 1. kat, Borongaj, obj. 70
  (datum posljednje izmjene: 15.10.2018, 00:26)
Obrazovanje
Diplomski rad
Magistarski rad
Doktorska disertacija
Interes u području prometnih znanosti