Podaci o nastavniku
Titula   prof. dr. sc.
Prezime i ime   Blašković Zavada Jasna
Funkcija   Izvanredni profesor
Zavod Samostalne katedre
Soba nastavnika soba broj 0.3, prizemlje, Vukelićeva 4
Telefon
E-mail adresa jasna.blaskovic@fpz.hr
Web stranica
Konzultacije  
Ponedjeljak 10:30 - 12:00 soba broj 0.3, prizemlje, Vukelićeva 4
Srijeda 09:30 - 11:00 soba broj 0.3, prizemlje, Vukelićeva 4
  (datum posljednje izmjene: 12.09.2016, 07:40)
Obrazovanje
Diplomski rad
Magistarski rad
Doktorska disertacija
Interes u području prometnih znanosti