Podaci o nastavniku
Titula   prof. dr. sc.
Prezime i ime   Zovak Goran
Funkcija   Redoviti profesor
Zavod Zavod za prometno-tehnička vještačenja
Soba nastavnika soba broj Soba 7, prizemlje, Borongaj, obj. 69
Telefon +385 1 2457-948
E-mail adresa goran.zovak@fpz.hr
Web stranica
Konzultacije  
Ponedjeljak 11:30 - 13:00 soba broj Soba 7, prizemlje, Borongaj, obj. 69
  (datum posljednje izmjene: 29.08.2018, 10:10)
Obrazovanje
Diplomski rad
Magistarski rad
Doktorska disertacija
Interes u području prometnih znanosti