Podaci o nastavniku
Titula   prof. dr. sc.
Prezime i ime   Steiner Sanja
Funkcija   Redoviti profesor
Zavod Zavod za zračni promet
Soba nastavnika soba broj P-13, prizemlje, Borongaj, obj. 70
Telefon +385 1 2457-716
E-mail adresa sanja.steiner@fpz.hr
Web stranica
Konzultacije  
Utorak 19:00 - 20:00 soba broj P-13, prizemlje, Borongaj, obj. 70
Srijeda 11:00 - 12:30 soba broj P-13, prizemlje, Borongaj, obj. 70
  (datum posljednje izmjene: 17.09.2018, 10:35)
Obrazovanje
Diplomski rad Uloga i značaj cargo avio prometa, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, 1988.
Magistarski rad Prilog regulativi zračnog prometa Hrvatske s aspekta sigurnosti, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, 1995.
Doktorska disertacija Model programa sigurnosti zračnog prometa u Hrvatskoj, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, 1998.
Interes u području prometnih znanosti Strategijsko prometno planiranje, Prometna politika, Zračni promet