Izvješće o radu

IZVJEŠĆE O RADU ZA RAZDOBLJE OD AK. GOD. 2011./12. DO AK. GOD. 2016./17. 

 

Hrvatska udruga diplomiranih inženjera i inženjera Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (AMAC FSC) postoji od 22. ožujka 2002. godine. Danas broji preko 400 evidentiranih članova, uključeno i Ogranak udruge u Splitu, dok je broj aktivnih članova osjetno manji.

Unazad zadnjih pet godina planirane su, koordinirane i odrađene sljedeće aktivnosti:

-          U zadnjem kvartalu 2011. organiziran je okrugli stol sa gospodarstvenicima pod naslovom „Zadovoljstvo studijskim programima Fakulteta prometnih znanosti“ s ciljem analize nastavnih planova i programa FPZ-a

-          Za potrebe analize provedena je on-line anketa dostupna na Internet stranicama AMAC-FSC-a

-          Početkom 2012. rezultati ankete prezentirani su upravi FPZ-a, a on-line upitnik i dalje je dostupan na Internet stranicama te ga alumni FPZ-a mogu popunjavati, čime prema FPZ-u daju zahvalne informacije o zadovoljstvu studijskim planovima i programima

-          Od ak. god. 2011./12. do danas, za vrijeme promocija diplomanti se obavezno informiraju o važnosti alumni aktivnosti i radu Udruge te se promoviranim magistrima inženjerima uz diplomu prilaže i pristupnica za Udrugu, kako bi se svi alumni, koji to žele, učlanili u Udrugu

-          Tijekom 2013. AMAC FSC i Fakultet prometnih znanosti postaju dijelom Pilot projekta „Uspostava alias adresa za alumnie Sveučilišta u Zagrebu“ (sve one koji pošalju zahtjev), vezanog za dodjelu alias adrese elektroničke pošte ime.prezime@alumni.unizg.hr (u Pilot projektu od početka su sudjelovale četiri AMAC udruge, odnosno četiri fakulteta, a tijekom vremena u projekt se uključuju i druge udruge)

-          U zadnjem kvartalu 2014. godine Udruga je organizirala stručna predavanja na temu Školovanja revizora cestovne sigurnosti i Monetizacije Hrvatskih autocesta, a u lipnju 2015. godine Udruga je organizirala stručno predavanje o Status ovlaštenog inženjera prometa jučer, danas i sutra

-          Zbog sustavnog ažuriranja podataka o članovima Udruge, za trinaestu godišnjicu Udruge na Internet stranicu Udruge postavljeno je sučelje za jednostavno upisivanje potrebnih podataka/upisa u Udrugu

-          Tijekom 2016. godine Udruga je dobila Rješenje od Gradskog ureda za upis promjena Statuta u skladu s novim Zakonom o Udrugama

-          Svake godine, od 2001., AMAC FSC je uz Fakultet prometnih znanosti suorganizator međunarodne znanstvene konferencije „Znanost i razvitak prometa – ZIRP“. U okviru konferencije organizirali su se okrugli stolovi i stručna predavanja tijekom kojih su alumni razmjenjivali iskustva i razmatrali aktualnu problematiku iz domene prometa i logistike

-          ZIRP&LST 2017 – Održana je međunarodna konferencija koja je povezala dvije poznate konferencije:

  • Science and Traffic Development – Znanost i razvitak prometa – ZIRP 2017 i
  • International Conferencce on Logistic & Sustainble Transport – ICLST 2017

Povezivanjem spomenutih međunarodno renomiranih konferencija stvorena je platforma za održavanje jedinstvene međunarodne konferencije visoke razine na kojoj su sudionici konferencije i alumni našeg fakulteta mogli izlagati radove te raspravljati o prometnim i logističkim aktualnostima s međunarodno priznatim znanstvenicima i gospodarskim stručnjacima

-          Trenutno je u procesu praćenja karijera bivših studenata FPZ-a, u organizacija Fakulteta, a Udruga je operativno uključena u provedbu.

 

Darko Babić, predsjednik AMAC FSC-a