Izvješće o radu

IZVJEŠĆE O RADU ZA RAZDOBLJE OD AK. GOD. 2011./12. DO AK. GOD. 2014./15. 

Hrvatska udruga diplomiranih inženjera i inženjera Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (AMAC FSC) postoji od 22. ožujka 2002. godine. Danas broji preko 400 evidentiranih članova, dok je broj aktivnih članova osjetno manji.
Unazad zadnje četiri godine odrađene su sljedeće aktivnosti:

- U zadnjem kvartalu 2011. organiziran je okrugli stol sa gospodarstvenicima pod naslovom „Zadovoljstvo studijskim programima Fakulteta prometnih znanosti“ s ciljem analize nastavnih planova i programa FPZ-a
- Za potrebe analize provedena je on-line anketa dostupna na Internet stranicama AMAC-FSC-a
- Početkom 2012. rezultati ankete prezentirani su upravi FPZ-a, a on-line upitnik i dalje je dostupan na Internet stranicama te ga alumni FPZ-a mogu popunjavati, čime prema FPZ-u daju zahvalne informacije o zadovoljstvu studijskim planovima i programima
- Od ak. god. 2011./12. do danas, za vrijeme promocija diplomanti se obavezno informiraju o važnosti alumni aktivnosti i radu Udruge te se promoviranim magistrima inženjerima uz diplomu prilaže i pristupnica za Udrugu, kako bi se svi alumni, koji to žele, učlanili u Udrugu
- Tijekom 2013. AMAC FSC i Fakultet prometnih znanosti postaju dijelom Pilot projekta „Uspostava alias adresa za alumnije Sveučilišta u Zagrebu“ (sve one koji pošalju zahtjev), vezanog za dodjelu alias adrese elektroničke pošte ime.prezime@alumni.unizg.hr (u Pilot projektu od početka su sudjelovale četiri AMAC udruge, odnosno četiri fakulteta, a tijekom vremena u projekt se uključuju i druge udruge)
- U zadnjem kvartalu 2014. godine Udruga je organizirala stručna predavanja na temu Školovanja revizora cestovne sigurnosti i monetizacije Hrvatskih autocesta
- Svake godine, od 2001., AMAC FSC je uz Fakultet prometnih znanosti suorganizator znanstveno-stručnih savjetovanja „Znanost i razvitak prometa – ZIRP“. U okviru svakog Savjetovanja organizirali su se okrugli stolovi i stručna predavanja tijekom kojih su alumni razmjenjivali iskustva i razmatrali aktualnu problematiku iz domene prometa i logistike
- ZIRP 2015. godine fokusiran je na suradnju znanstveno-nastavnih institucija i gospodarskih subjekata, a okrugli stol tijekom ZIRP-a pružit će alumnima mogućnost za diskusiju o važnosti obrazovanja i stručnog usavršavanja za razvoj gospodarstva
- Zbog sustavnog ažuriranja podataka o članovima Udruge, za trinaestu godišnjicu Udruge na Internet stranicu Udruge postavljeno je sučelje za jednostavno upisivanje potrebnih podataka.

Mario Šafran, predsjednik AMAC FSC-a