Program rada

Program rada za 2014./15 godinu

Program rada za predstojeće razdoblje zasniva se na općim zadacima koji proizlaze iz Statuta odnosno djelatnosti Udruge s posebnim naglaskom na one koji imaju prioritet odnosno od važnosti su za članove Udruge.

1. Suradnja sa Savezom AMAC/AMCA Udruga pri Sveučilištu u Zagrebu
2. Suradnja s Komorom prometnih inženjera i rješavanje statusnih pitanja.
3. Aktivnosti u svezi Savjetovanja ZIRP, «Znanost i razvitak prometa», koje se održava u kontinuitetu svake godine.
4. Promocija Udruge putem stručnih časopisa, kroz organizaciju javnih tribina i savjetovanja, te kroz suradnju s tvrtkama javnog i privatnog sektora iz područja prometa.
5. Organiziranje predavanja prometnih stručnjaka iz aktualne prometne problematike.
6. Organiziranje tribina i okruglih stolova iz područja prometa.
7. Suradnja sa srodnim Udrugama u zemlji i svijetu.

Zagreb, 29. rujan 2014.

Predsjednik Udruge
Prof. dr. sc. Mario Šafran, v.r.