Znanstveno-istraživačka aktivnost temelji se na konstantnom sudjelovanju na znanstvenim kongresima i konferencijama u inozemstvu te Republici Hrvatskoj.

U radovima se istražuju područja:

  •     modeliranje informacijsko komunikacijskih sustava te njihova primjena u okruženju prometnog sustava,
  •     simulacije u prometu,
  •     sigurnost i zaštita informacijsko komunikacijskih sustava,
  •     forenzička analiza informacijsko komunikacijskog sustava,
  •     projektiranje i razvoj novih komunikacijskih usluga i programski modula,
  •     e-learning u području tehnologije prometa,
  •     mogućnosti primjene ICT kao pomoćnih tehnologija za uključivost osoba s invaliditetom i dr.

Projekti na kojima su sudjelovali djelatnici Zavoda, te sudjeluju i danas :

01. 04. 2017. - 01. 04. 2018.

Vrednovanje postojećih sustava za podršku dijeljenju informacija korisnicima zajedničkih vožnji osobnim vozilima temeljenih na Cloud Computingu


01. 01. 2017. - 01. 01. 2018.

Analiza obilježja generiranoga podatkovnog prometa raznovrsnih terminalnih uređaja


01. 04. 2017. - 01. 04. 2018.

Modeliranje sustava identifikacije prometnih entiteta u IoT okruženju


01. 09. 2015. - 01. 09. 2016.

Sustav automatskog identificiranja i informiranja mobilnih entiteta u prometnom sustavu


01. 09. 2015. - 01. 09. 2016.

Istraživanje konteksta korištenja pametnih mobilnih uređaja i povezanih informacijsko komunikacijskih usluga


09. 07. 2014. - 09. 07. 2015.

Istraživanje mogućnosti primjene koncepta IoT za poboljšanje sigurnosti kretanja slijepih i slabovidnih osoba prometnom mrežom


18. 07. 2013. - 18. 07. 2014.

Informacijsko-komunikacijske usluge za kretanje prometnom mrežom osoba smanjene i otežane pokretljivosti


11. 07. 2013. - 17. 07. 2014.

GIFT Projekt (Green Intermodal Freight Transportation)


25. 07. 2012. - 18. 07. 2014.

HINT Projekt (Harmonized Inland Navigation Transport through Education and Information Technology)


13. 07. 2011. - 19. 07. 2012.

Ispitni poligon za osobe s invaliditetom, Fond za razvoj sveučilišta


14. 07. 2011. - 21. 07. 2012.

Standardizacija prikupljanja i obrade podataka u cilju znanstvenog i ekonomskog razvoja prometnog sektora


21. 07. 2011. - 11. 07. 2013.

ICT and e-Learning and Intermodal Transport


07. 07. 2011. - 16. 07. 2013.

Parametri utjecaja okoline na razvoj infrastrukture i prometnih sustava


17. 07. 2008. - 17. 07. 2012.

CIVITAS ELAN: Mobilising Ctizens for Vital Cities


09. 07. 2008. - 01. 01. 1970.

Strategija razvoja intermodalnog prometnog sustava i središta intermodalne mreže u Grčkoj - INTERMODARH


08. 05. 2007. - 08. 08. 2013.

Definiranje intermodalnih transportnih koridora višekriterijskim odlučivanjem


01. 07. 2006. - 01. 01. 1970.

Harmonizirani razvoj poštanskog sektora u Republici Hrvatskoj


01. 07. 2006. - 01. 01. 1970.

Uspostava sustava pokazatelja za evaluaciju razvoja tržišta poštanskih usluga


01. 07. 2006. - 01. 01. 1970.

Strategija održivog razvoja sustava univerzalnih poštanskih usluga


01. 07. 2002. - 01. 07. 2005.

Metode razvoja integriranog ITS sustava


01. 07. 2000. - 01. 01. 1970.

Strategijska studija Hrvatske pošte