Kontrola leta, Izborni predmeti za akademsku godinu 2016/2017

Semestar 2
[6600] Izborna grupa Kontrola leta > Upis minimalno 7 ECTS bodova
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
19130 Algoritmi i programiranje 30 0 15 15 0 0 7.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje