Automatizacija poštanskog prometa II
Kratica: APPII Opterećenje: 30(P) + 10(A) + 0(L) + 20(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Zvonko Kavran
Izvođači: doc. dr. sc. Tomislav Kljak ( Predavanja, Auditorne vježbe )
Katarina Mostarac dipl. ing. ( Seminar )
Opis predmeta: Načela integracije Inteligentnih transportnih sustava i poštanskog prometa. Inteligentni poštanski sustavi. Inteligentna pošta. Značajke informatičko-telekomunikacijske podrške poštanskim procesima. Digitalizacija poštanskih faza. Postupci i uređaji za digitalizaciju podataka o / sa / iz poštanskih pošiljaka. Hibridna i digitalna poštanska marka.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Tomislav Kljak: Prometna analiza utjecaja informacijsko-komunikacijskih tehnologija i poštanskog prometa, doktorska disertacija, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2011.
Preporučena literatura:
2. Internet izvori: www.upu.int, www.usps.com
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže