Informacije i komunikacije
Kratica: INFKOMU Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dragan Peraković
doc. dr. sc. Marko Periša
Izvođači: Ivan Cvitić mag. ing. traff ( Auditorne vježbe, Seminar )
dr. sc. Ivan Forenbacher ( Seminar, Auditorne vježbe )
Siniša Husnjak mag. ing. traff ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Izvori informacija i komunikacijski zahtjevi u prometnom sustavu. Teorija informacija. Kontinuirani i diskretni signali. Pohrana i zapis informacija. Podaci, govor i slika u prijenosu. Kvaliteta prijenosa i mediji. Konverzija govornog i videosignala. Višestruko iskorištavanje prijenosnih veza. Telekomunikacijski sustav i arhitektura komunikacijske mreže (terminalni uređaji, komutacija i prijenos). Usluge u telekomunikacijskim mrežama. Pokretljivost u mrežama. Računalne mreže, arhitektura i protokoli. Bežični i žični pristup komunikacijskim resursima. Sadržaj informacije, entropija, zalihost, distanca, bit parnosti i kodovi. Diskretizacija govornog signala, analiza i sinteza slike. Parametri komunikacijskog kanala,dinamika, odnos signal/šum i kapacitet kanala. Vremenski, frekvencijski i valni multipleks. Pulsno kodna modulacija. Pristup informacijskim tokovima, njihovo prospajanje i prijenos. GSM, CDMA mreža i protokoli. Mobilni korisnik, njegova identifikacija i tarifiranje. Pristup Internetu iz mobilne mreže (GPRS, UMTS). Iskoristivost GSM usluga, GPS sustava i senzora u prometu (primjeri). Lokalne računarske mreže, OSI model, Ethernet, usmjerivači i prekolopnici. xDSL tehnologije. WLAN i bluetooth konekcije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Peraković, D., Periša, M.: Autorizirana predavanja (objavljeno na http://e-student.fpz.hr)
2. Cvitić, I., Forenbacher, I., Husnjak, S.: Autorizirani materijali za auditorne vježbe (objavljeno na http://e-student.fpz.hr)
Preporučena literatura:
3. Matković, V.,Sinković, V.: Teorija informacije, Školska knjiga, 1984.
4. Bažant, A. i drugi: Osnovne arhitekture mreža, Element, Zagreb, 2003.
5. Skočir, Z. i drugi: Telekomunikacije, tehnologija i tržište, Element, Zagreb, 2007.
6. Tanenbaum, A.S.: Computer Networks, Prentice Hall, 2002.
7. Aksoy, P., DeNardis, L.: Information Technology in Theory, CLearning, 2007.
8. Warren, H.: Telecommunications, Prentice Hall, 2001.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže