Tjelesna kultura (2)
Kratica: TJELES Opterećenje: 0(P) + 0(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 60(TJ)
Nositelji: v. pred. Tihomir Palijan
v. pred. Martina Mavrin Jeličić
Izvođači:
Opis predmeta: Vježbe iz tjelesne i zdravstvene kulture (pješačke ture, klizanje, nogomet, rukomet, košarka, borilački sportovi, vježbanje u teretani).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Milanović D., Kolman M.: "Priručnik za sportske trenere", Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb, 1993. Findak, V.: Programiranje u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, Školske novine, Zagreb, 1997.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže