Informacijski sustavi mrežnih operatora
Kratica: ISMO Opterećenje: 30(P) + 20(A) + 10(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Dragan Peraković
doc. dr. sc. Marko Periša
Izvođači: dr. sc. Ivan Forenbacher ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Teoretska podloga rada informacijskih sustava. Razvoj sustava za obradu podataka. Podjele, vrste i elementi informacijskog sustava. Projektiranje informacijskih sustava. Sigurnost i zaštita informacijskog sustava. Organizacija podataka u informacijskim sustavima. Komunikacijski sustavi i usluge primjenjivi u informacijskim sustavima. Informacijski sustav kao podsustav mrežnih operatora. Specifičnosti poslovnih procesa i zahtijeva za informacijsko-komunikacijskom tehnologijom pojedinih mrežnih operatora (eTOM). Aplikacijski moduli informacijskog sustava mrežnih operatora. Primjena sustava elektroničkog poslovanja kod mrežnih operatora. Perspektive primjene ICT tehnologije kod mrežnih operatora i u RH.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Peraković, D., Periša, M.: Autorizirana predavanja (objavljeno na http://e-student.fpz.hr)
2. Forenbacher, I: Autorizirani materijali za auditorne i laboratorijske vježbe (objavljeno na http://e-student.fpz.hr)
3. Effy, O.: Management Information System, Thompson Course Technology, 2009.
4. Radošević, D.: Osnove teorije sustava, Nakladni zavod Matice hrvatske, 2001
Preporučena literatura:
5. Anderson, D.: Management Information Systems with MISource, McGraw-Hill's, 2003.
6. Panian, Ž., Spremić, M. i suradnici: Korporativno upravljanje i revizija informacijskih sustava, Zgombić i partneri, Zagreb, 2007.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže