Informacije i komunikacije
Kratica: INFKOMU Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Marko Periša
Izvođači: Ivan Cvitić mag. ing. traff. ( Auditorne vježbe, Seminar )
dr. sc. Siniša Husnjak ( Auditorne vježbe, Seminar )
Rosana Elizabeta Sente ( Seminar, Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Izvori informacija i komunikacijski zahtjevi u prometnom sustavu. Teorija informacija. Kontinuirani i diskretni signali. Pohrana i zapis informacija. Podaci, govor i slika u prijenosu. Kvaliteta prijenosa i mediji. Konverzija govornog i videosignala. Višestruko iskorištavanje prijenosnih veza. Telekomunikacijski sustav i arhitektura komunikacijske mreže (terminalni uređaji, komutacija i prijenos). Usluge i podatkovni promet u TK mrežama. Segmentacija TK mreže. Sadržaj informacije, entropija, zalihost, distanca, bit parnosti i kodovi. Diskretizacija govornog signala, analiza i sinteza slike. Parametri komunikacijskog kanala,dinamika, odnos signal/šum i kapacitet kanala. Vremenski, frekvencijski i valni multipleks. Pulsno kodna modulacija. Sustavi identifikacijskih tehnologija i njihova primjena. Primjena informacijsko-komunikacijskih tehnologija u prometnom sustavu. Sigurnost i zaštita TK sustava.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Periša, M.: Autorizirana predavanja (objavljeno na http://e-student.fpz.hr)
2. Cvitić, I., Husnjak, S., Sente, R. E.: Autorizirani materijali za auditorne vježbe (objavljeno na http://e-student.fpz.hr)
Preporučena literatura:
3. Matković, V., Sinković, V.: Teorija informacije, Školska knjiga, 1984.
4. Bažant, A. i drugi: Osnovne arhitekture mreža, Element, Zagreb, 2003.
5. Skočir, Z. i drugi: Telekomunikacije, tehnologija i tržište, Element, Zagreb, 2007.
6. Tanenbaum, A.S.: Computer Networks, Prentice Hall, 2002.
7. Aksoy, P., DeNardis, L.: Information Technology in Theory, CLearning, 2007.
8. Warren, H.: Telecommunications, Prentice Hall, 2001.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže