Automatizacija poštanskog prometa
Kratica: AUTPOŠPR Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Zvonko Kavran
Izvođači: doc. dr. sc. Tomislav Kljak ( Auditorne vježbe, Predavanja )
dr. sc. Katarina Mostarac ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Temeljni pojmovi i predmet proučavanja mehanizacije i automatizacije u poštanskom prometu (poštanske tehnike). Automatizacija procesa. Osnovni principi i načela te organizacijska struktura poštanske mehanizacije i automatizacije. Klasifikacija sustava automatizacije obzirom na strukturu. Pouzdanost, održavanje, raspoloživost poštanskih sustava. Mehanizirana i automatizirana razrada prema kategorijama poštanskih pošiljaka i prema tehnološkim fazama. Mehanizacija i automatizacija u poštanskim uredima i središtima. Poštanski kodovi i kodiranje. Strojevi za automatiziranu razradu pismovnih pošiljaka i paketa. Jedinični poštanski tereti te tipizirana prijevozna sredstva.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Sever B.: Automatizacija poštanskog prometa, autorizirana predavanja, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2007.
Preporučena literatura:
2. Časopis: Postal technology international, UKIP Media, i drugi on-line izvori.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže