Analiza i modeliranje prometnih sustava
Kratica: ANMOPRSU Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 15(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Štefica Mrvelj
Izvođači: doc. dr. sc. Marko Matulin ( Predavanja, Laboratorijske vježbe )
izv. prof. dr. sc. Štefica Mrvelj ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Sustav pojam, klasifikacija. Tehnološki sustavi i formalne teorije općih sustava. Izomorfizam i homomorfizam. Ponašanje, struktura i programi sustava. Metodologije razvoja programske podrške. Modeliranje sustava. Funkcionalni zahtjevi. Analiza, izgradnja i ispitivanje sustava. UML (Unified Modeling Language) jezik formalnog opisa sustava. Dijagram uporabe sustava. Dijagram klasa. Klase. Objekti. Nasljeđivanje. Združivanje, slaganje i poopćavanje klasa. Polimorfizam. Dijagram suradnje. Dijagram međudjelovanja. Dijagram aktivnosti. Dijagram stanja. Dijagram izvedbe. Programska pomagala sustavnog inženjerstva. Informatička podrška vođenju prometnih sustava.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Gold, H., Mrvelj, Š., Matulin, M.: Nastavni materijali iz kolegija ANiMOPS (Merlin), 2018.
2. Bennet, S., Skelton, J., Lunn, K.: UML, McGraw Hill, 2001.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže