Zatvori
globalNotification
Mentori kroz studij
Mentori kroz studij u ak. godini 2016./2017. Preuzimanje datoteke
Sustav mentora kroz studij Preuzimanje datoteke
Izvješće mentora kroz studij za ak. godinu 2016./2017. Preuzimanje datoteke
Važni dokumenti FPZ
FPZ certifikat ISO 9001 Preuzimanje datoteke
Misija i vizija iz Strategije FPZ - od 2012. do 2017. Preuzimanje datoteke
Politika kvalitete - Dekan Hrvoje Gold Preuzimanje datoteke
Potvrda o institucijskom istraživanju kvalitete nastavnog rada Preuzimanje datoteke
Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete Preuzimanje datoteke
Važni dokumenti UNIZG
Pravilnik o osiguranju kvalitete Preuzimanje datoteke
Priručnik za osiguranje kvalitete Sveučilišta u Zagrebu Preuzimanje datoteke
Ispravak teksta Priručnika (erratum): Preuzimanje datoteke
Politika osiguravanja kvalitete Sveučiliša u Zagrebu (03.12.2012.) Preuzimanje datoteke
Zakon o osiguranju kvalitete (06.04.2009.) Preuzimanje datoteke
Pojmovnik osnovnih termina i definicija iz područja osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju Preuzimanje datoteke
Važni dokumenti AZVO
Priručnik kvalitete AZVO Preuzimanje datoteke
Strategija AZVO 2016. do 2020. Preuzimanje datoteke
ESG HR 2015 Preuzimanje datoteke
Politika kvalitete AZVO Preuzimanje datoteke
Postupci vrednovanja u znanosti i visokom obrazovanju Poveznica
Reakreditacija FPZ 2011-2015
Plan reakreditacije 2011-2012 Preuzimanje datoteke
Samoanaliza FPZ AZVO (prosinac 2011.) Preuzimanje datoteke
Akreditacijska preporuka AZVO (24. listopad 2012.) Preuzimanje datoteke
Pismo očekivanja MZOS (2. studenog 2012.) Preuzimanje datoteke
Akcijski plan nakon reakreditacije (ožujak 2013.) Preuzimanje datoteke
Periodičko izvješće o dinamici otklanjanja nesukladnosti (ožujak 2014.) Preuzimanje datoteke
Prezentacija periodičnog izvješća o dinamici otlanjanja nesukladnosti za Fakultetsko vijeće (6. svibnja 2014.) Preuzimanje datoteke
Završno izvješće Fakultetskom vijeću (25. svibnja 2015.) Preuzimanje datoteke
Prezentacija za članove AZVO i prošireno Fakultetsko vijeće (26. svibnja 2015.) Preuzimanje datoteke
Potvrda ministra o ispunjavanju uvjeta (srpanj 2015.) Preuzimanje datoteke
Reakreditacija doktorskog studija (siječanj do lipanj 2016.)
Plan reakreditacije 2011-2012 Preuzimanje datoteke
Unutarnja prosudbasustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu (ožujak/travanj 2016)
ESG - Prezentacija FPZ ožujak 2016 Preuzimanje datoteke
Napomene o postupku unutarnje prosudbe Preuzimanje datoteke
Obrazac za samoprocjenu razvijenosti sustava kvalitete FPZ Preuzimanje datoteke