datum rođenja: 22. rujna 1945.
mjesto rođenja: Zagreb
obitelj: oženjen, dvoje djece,
unuci ... Emma - Fran - Nino - Leon
jezici: njemački, engleski i talijanski
mario.anzek@fpz.hr

Školovanje

Radna mjesta - zaposlenja
Znanstveno-nastavno zvanje
Znanstveni i stručni rad

Nastavni rad

Značajnije studije, projekti i rezenzije
Članstvo u stručnim i znanstvenim udrugama
Sudjelovanje na međunarodnim skupovima
HKAIG - posebna ovlaštenja
Interes u znanosti i struci
Doprinosi u području afirmacije struke

Stručno usavršavanje u tvrtkama (ino)

Radovi

 1. Anžek M.: Proračun zaštitnih međuvremena na semaforiziranim raskršćima, Elektrotehnika, Zagreb , 1975.,
 2. Anžek M.: Hijerarhija regulacije cestovnog prometa uređajima za svjetlosnu signalizaciju, Simpozij o automatizaciji i sigurnosti prometa, JUREMA, Zagreb , 1978.,
 3. Anžek M.: Struktura upravljanja prometom u velikim gradovima sistemom JZC 501, Jugoslovenski simpozij o elektronici u prometu, Ljubljana , 1979.,
 4. Anžek M.: Implementacija mikroprocesne tehnike na prometno-tehničke zahtjeve lokalnih uređaja, II Jugoslovenski simpozij o elektronici u prometu, Ljubljana , 1980.,
 5. Anžek M., Pavlinić B.: Automatsko vođenje prometa u etapnoj izgradnji sistema cestovne svjetlosne signalizacije u gradu Mariboru, III Jugoslovenski simpozij o elektronici u prometu, Ljubljana , 1981.,
 6. Anžek M.: Studija o povezivanju svjetlosno-signalnih uređaja u jedinstven sistem automatskog upravljanja prometom na području grada Zagreba AUP, Nikola Tesla dokumentacija, Zagreb , 1981.,
 7. Anžek M.: Logička samostalnost signalnih grupa u mikroprocesorskim uređajima, IV Jugoslovenski simpozij o elektronici u prometu, Ljubljana , 1982.,
 8. Anžek M.: Diskretna distribucija vjerojatnosti u otvorenoj gradskoj mreži, V Jugoslovenski simpozij o elektronici u prometu, Ljubljana , 1983.,
 9. Anžek M.: Efekti etapne izgradnje automatskog sistema za upravljanje prometom na Ljubljanskoj aveniji u Zagrebu, III Jugoslovensko savetovanje tehnike regulisanja saobraćaja, Novi Sad , 1983.,
 10. Anžek M.: Konfiguracije upravljanja prometom sa svjetlosnim signalima, Savjetovanje o suvremenoj instalacionoj tehnici jake i slabe struje u objektima s modernom tehnologijom gradnje, SEITH, Opatija, 1983.,
 11. Anžek M.: Model pouzdanosti procesorskog upravljačkog podsistema u sistemu upravljanja željezničkim prometom, Simpozij o automatizaciji i sigurnosti željezničkog prometa, JUREMA, Zagreb , 1983.,
 12. Anžek M., Šaško M.: Signalni sistemi u funkciji sigurnosti cestovnog prometa, Simpozij o tehnici i sigurnosti prometa, JAZU, Zagreb , 1985.,
 13. Šaško M., Anžek M.: Tehnička regulacija prometnog procesa kao doprinos sigurnosti odvijanja cestovnog prometa, VII Jugoslovenski simpozij o elektronici u prometu, Ljubljana , 1985.,
 14. Anžek M.: MAGISTARSKI RAD: Konfiguracija upravljanja prometa svjetlosnim signalima u uvjetima decentralizacije samostalnih signalnih grupa, ETF.
 15. Anžek M.: Sustav automatskog vođenja prometa, Elektrotehnika, Zagreb , 1985.,
 16. Maltar J., Anžek M.: Prijedlog tehnologije održavanja informacijskih sistema, IX Jugoslovenski simpozij o elektronici u prometu, Ljubljana , 1987.,
 17. Anžek M.: Upravljanje cestovnim prometom u realnom vremenu korištenjem lokalnog uređaja JCF150, Elektrokomunikacije, Zagreb , 1987.,
 18. Anžek M.: Car-fery traffic improvements in the city of Zadar area, 6th International ATEC Congress, Traffic movements and tehniques of tomorow, Paris , 1989.,
 19. Anžek M.: Ekološki semafori, Jugoslovenski simpozij o elektronici u prometu, Ljubljana , 1989.
 20. Šaško M., Anžek M.: Nove koncepcije sistema za automatsko vođenje prometa, XII Jugoslovenski simpozij o elektronici u prometu, Ljubljana , 1990.,
 21. Anžek M.: Distribuirani sustav za automatsko vođenje prometa, Savjetovanje o optimizaciji razvoja saobraćajnog sistema Jugoslavije, Beograd , 1990.
 22. Anžek M.: Projekt inteligentne trajektne luke Zadar, Elektrotehnika, Zagreb , 1990.,
 23. Anžek M., Starešinić J., Šaško M.: Uređaji za automatsko osiguranje cestovnih prijelaza u razini, 1th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRONICS IN TRAFFIC, Ljubljana , 1992.,
 24. Anžek M., Piškor D., Hlišć S.: Signalni uređaj JCFBA 300, 2th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRONICS IN TRAFFIC, Ljubljana , 1993.,
 25. Pavlica Đ., Anžek M.: Prometom optimizirana regulacija na raskrižju Slavonska Avenija – Radnička, Savjetovanje - Automatizacija u prometu, FER, Zagreb , 1994.,
 26. Anžek M., Babić J., Šaško M.: Sustav za automatsku regulaciju cestovnog prometa u gradu Zagrebu, Savjetovanje - Automatizacija u prometu, FER, Zagreb , 1994.,
 27. Anžek M.: Ekološki semafori za upravljanje cestovnim prometom, Zbornik radova – Savjetovanje o urbanističkim i sigurnosnim aspektima prometa u gradu Zagrebu, Zagreb , 1994.,
 28. Anžek M., Piškor D., Hlišć S.: Prometom optimizirana regulacija na raskrižju Slavonska avenija – Radnička cesta, Zbornik radova – Savjetovanje o urbanističkim i sigurnosnim aspektima prometa u gradu Zagrebu, Zagreb , 1994.
 29. Anžek M., Šaško M.: Model raspodijeljenog sustava regulacije cestovnim prometom, 3th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRONICS IN TRAFFIC, Ljubljana , 1994.,
 30. Anžek M., Matoš S.: Prometna zona kao bitan čimbenik u sustavu regulacije cestovnim prometom, 3th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRONICS IN TRAFFIC, Ljubljana , 1994.,
 31. Divić A., Pavlica Đ., Anžek M.: Sigurnost prometa na raskrižju Slavonska avenija – Radnička u uvjetima prometom optimizirane regulacije, Savjetovanje - Automatizacija u prometu, FER, Zagreb , 1995.,
 32. Anžek M.: Model regulacije prometa - FUZZY LOGIC, Savjetovanje – Automatizacija u prometu, FER, Zagreb , 1995.
 33. Anžek M., Babić J., Šaško M.: System For The Automatic Regulation Of Road Traffic In The City Of Zagreb, 4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRONICS IN TRAFFIC, Ljubljana, 1995.,
 34. Divić A., Anžek M., Smrček A. : Utjecaj oblikovanja raskrižja na sigurnost prometa, Ceste i mostovi br.3-4, Zagreb , 1995.,
 35. Rotim F., Perše S., Brkić A, Anžek M.: The Green Flashing Light Efficancy at Intersections, Modern Traffic Vol 16, Special Issue 1996, Zagreb , 1996.,
 36. Anžek M.: Distributed system information model in road traffic control, 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRONICS IN TRAFFIC, Ljubljana , 1996.
 37. Anžek M.: Slojevitost u arhitekturi i funkcijama raspodijeljenog sustava upravljanja cestovnog prometa, Šesnaesti skup o prometnim sustavima – AUTOMATIZACIJA U PROMETU 96, Split , 1996.,
 38. Anžek M., Rotim F., Cerovac V.: Upravljanje ovisno o prometu sa samostalnom “Pilot” signalnom skupinom, Sedamnaesti skup o prometnim sustavima – AUTOMATIZACIJA U PROMETU 97, Osijek , 1997.,
 39. Anžek M., Bogdan B., Divić A.: Bezgotovinska naplata cestarine na autocestama, Sedamnaesti skup o prometnim sustavima – AUTOMATIZACIJA U PROMETU 97, Osijek , 1997.,
 40. Anžek M., Rotim F., Divić A.: Prometna zona kao bitan čimbenik u signalnim sustavima, 6th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRONICS IN TRAFFIC, Ljubljana , 1997.,
 41. Anžek M., Županović I. , Maly I.: Upravljanje ovisno o prometu na magistralnim cestama, 6th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRONICS IN TRAFFIC, Ljubljana , 1997.,
 42. Anžek M., Rotim F., Utović M.: Treptanje zelenog – nepotreban signalni pojam pri detektorskom upravljanju u cestovnoj svjetlosnoj signalizaciji, Međunarodno znanstvenostručno savjetovanje “Organizacija i sigurnost prometa”, Opatija, 1997.,
 43. Anžek M., Rotim F., Bogdan Š.: Sigurnost u funkciji upravljanja prometom na magistralnim cestama Republike Hrvatske, Međunarodno znanstvenostručno savjetovanje “Tehnika i logistika prometa”, Opatija, 1998.,
 44. Anžek M., Lovrek I., Rotim F.: Formally Model of Dynamically Distributed Road Signalling System, 7th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRONICS IN TRAFFIC, Ljubljana, 1998.,
 45. Perše S., Vrhovski D., Anžek M.: Model detektorskog upravljanja semaforiziranog raskrižja, 7th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRONICS IN TRAFFIC, Ljubljana , 1998.,
 46. Divić A., Anžek M.: Fuel Consumption and Road Signal Systems, 7th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRONICS IN TRAFFIC, Ljubljana , 1998.,
 47. Anžek M., Rotim F., Maly I.: Upravljanje ovisno o prometu u funkciji prioriteta teških vozila (Traffic actuated cintrol of priority for heavy vehicles), Osmnaesti skup o prometnim sustavima – AUTOMATIZACIJA U PROMETU 98, Stubičke toplice, 1998.,
 48. Rotim F., Mihoci F., Ajduk M., Anžek M.: Road traffic safety and accident prevention, 8th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRONICS IN TRAFFIC, Ljubljana , 1999.
 49. Brkić A., Grmovšek M., Anžek M.: Traffic and Tourism, 8th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRONICS IN TRAFFIC, Ljubljana , 1999.
 50. Anžek M., Rotim F., Divić A.: Utjecaj semafora na potrošnju goriva, Sedmo međunarodno znanstvenostručno savjetovanje, “Promet na prijelazu u 21. stoljeće”, Opatija, 1999.
 51. Anžek M., Rotim F., Brkić A.: Information systems in road traffic control (Informacijski sustavi u cestovnom prometu), Transportation and communications at the beginning of the 21st century, Ohrid, Makedonija, 1999.
 52. Anžek M., Smailović S., Rajković D.: Signalni sustav za upravljanje prometom EC – Trak (Urban traffic control system EC – Trak), 19th Conference on Transportation Systems, AUTOMATION IN TRANSPORTATION 99, Pula, Trieste, Venice, 1999.
 53. Anžek M., Babić J., Perše S.: Model upravljanja prometa putem neizrazitih veličina (Control model of independent signal group based on fuzzy logic), Osmo međunarodno znanstvenostručno savjetovanje, “Promet i održivi razvitak”, Opatija, 2000.
 54. Rotim F., Mihoci F., Ajduk M., Anžek M.: Sigurnost cestovnog prometa i prevencija nezgoda (Road traffic safety and traffic accident prevention), Osmo međunarodno znanstvenostručno savjetovanje, “Promet i održivi razvitak”, Opatija, 2000.
 55. Lanović Z., Anžek M.: Model neizrazite veličine u stvaranju signalnog plana na semaforiziranom raskrižju, 20th Conference on Transportation Systems, AUTOMATION IN TRANSPORTATION 2000, Zagreb , Amsterdam , Rotterdam , 2000.
 56. Bužanić V., Anžek M.: Traffic Actuated Control on Signalized Intersection, 20th Conference on Transportation Systems, AUTOMATION IN TRANSPORTATION 2000, Zagreb – Amsterdam - Rotterdam, 2000.
 57. Bombol K.M., Anžek M.: A Dynamic Model for Automatic Traffic Control System, Transportation and communications 2000, Ohrid, Makedonija, 2000.
 58. Anžek M., Kavran Z., Blašković-Zavada J.: Traffic Flow Regulation at Intersection by Aplication of Fuzzy Logic, Transportation and communications 2000, Ohrid, Makedonija, 2000.
 59. Smailović S., rajković D., Anžek M.:Urban traffic Control System EC-Trak, Transportation and communications 2000, Ohrid, Makedonija, 2000.
 60. Bužanić V., Anžek M.: Detektorsko upravljanje na raskrižju B.Magovca – spojna cesta u Zagrebu, 2nd CONGRESS (TRANSPORT – TRAFFIC – LOGISTIC), Portorož, 2000.
 61. Divić A., Šaško M., Anžek M.: Sigurnost prometa na cestama – nacionalno pitanje, 2nd CONGRESS (TRANSPORT – TRAFFIC – LOGISTIC), Portorož, 2000.
 62. Anžek M., Kavran Z., Blašković-Zavada J.: Traffic Flow Regulation at Intersection by Aplication of Fuzzy Logic, The 4-th International conference, St. Petersburg , 2000.
 63. Anžek M., Lanović Z., Žagar S.: Future development of the automatic traffic control system in the city of Zagreb , Savjetovanje “Promet u prvom desetljeću 3. milenija”, Zagreb , 2001.
 64. Anžek M., Bogdan Š.: Zvučna signalizacija na semaforiziranim raskrižjima, Deveto međunarodno znanstvenostručno savjetovanje, “Promet i turizam”, Opatija, 2001.
 65. Anžek M., Hausknecht M., Rajković D., Uvodić B.: Dinamičko mjerenje težine vozila putem piezzo senzora, 21nd Conference on Transportation Systems with International Participation – AUTOMATION IN TRANSPORTATION 2001, Dubrovnik, 2001.
 66. Lanović Z., Anžek M., Žagar S.: Primjena suvremenih tehnologija vođenja prometa na raskrižju Slavonska avenija – Ulica Ljudevita Posavskog u Zagrebu, 25. JUBILARNI STRUČNI SEMINAR – CESTE 2001, Novigrad, 2001.
 67. Anžek M., Lanović Z., Kaštela S.: Formalni prometni model, 9th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRONICS IN TRAFFIC, Ljubljana , 2001.
 68. Kavran Z., Anžek M., Matoš S.: Fuzzy Logic as Priority Function of Urban Public Transport, “ITS i upravljački sustavi u cestovnom prometu”, Zagreb , PROMET – TRAFFIC – TRAFFICO, Vol.14, Supp.No.1, Portorož – Trieste – Zagreb , 2002.
 69. Legac I. , Anžek M., Lanović Z.: Projektiranje cestovne infrastrukture po načelima održivog razvitka, 10th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRONICS IN TRAFFIC, Ljubljana , 2002.
 70. Kavran Z., Anžek M., Blašković-Zavada J.: Influence of Membership Function in Traffic Regulation at Intersection, 10th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRONICS IN TRAFFIC, Ljubljana , 2002.
 71. Anžek M., Golubić J., Lanović Z.: Architecture Development of Automatic Traffic Control System in The City of Zagreb, The 5-th International conference "Traffic Safety Management for Big Cities", St. Petersburg , 2002.
 72. Kavran Z., Anžek M., Štefančić G.: Tram Priority at Signalized Intersection, The 5-th International conference "Traffic Safety Management for Big Cities", St. Petersburg , 2002.
 73. Holm C., Anžek M.: Mobile phone positioning as a traffic monitoring tool, “ON SAFE ROADS IN THE XXI. CENTURY” – 2nd Conferece, Budapest , 2002.
 74. Anžek M., Frka D., Lanović Z.: Etapna izgradnja sustava AUP za Grad Rijeku, 22nd Conference on Transportation Systems with International Participation – AUTOMATION IN TRANSPORTATION 2002, Rijeka/Lovran, 2002.
 75. Lanović Z., Anžek M., Sever D.: Integracija prometnih upravljačkih sustava na gradskoj razini, Suvremeni promet 23 (2003), 6; 440-443, 2002,
 76. Anžek M., Štefančić G., Badanjak D.: Intersection design as precondition for efficient acoustic signal control, 11th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRONICS IN TRAFFIC, Ljubljana , 2003.
 77. Holm C., Anžek M., Kavran Z.: Traffic Safety in Signal Controlled Junctions, 11th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRONICS IN TRAFFIC, Ljubljana , 2003.
 78. Legac I. , Anžek M., Lanović Z.: Using A Set Theory for ITS Services Analysis, 11th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRONICS IN TRAFFIC, Ljubljana , 2003.
 79. Frka D., Anžek M., Lanović Z.: Neka iskustva u primjeni sustava automatskog upravljanja prometom u Gradu Rijeci, 23nd Conference on Transportation Systems with International Participation – AUTOMATION IN TRANSPORTATION 2003, Zadar, 2003.
 80. Gudec V., Anžek M., Lanović Z.: Uputni parkirno-garažni sustav u Gradu Rijeci, 23nd Conference on Transportation Systems with International Participation – AUTOMATION IN TRANSPORTATION 2003, Zadar, 2003.
 81. Legac I. , Anžek M., Lanović Z.: Application of ITS Technology at High-Speed Road Intersections, 25th International Baltic Road Conference, Vilnius , 2003.
 82. Kavran Z. Anžek M., Kovačević D.: Fuzzy Control of Traffic at Intersections, 14th International DAAAM Symposium (Intelligent Manufacturing & Automation Focus on Reconstruction and Development), Sarajevo , 2003.
 83. Anžek M., Štefančić G., Badanjak D.: Some Experiences in Applying Audible Signals for the Blind at Intersections in the City of Zagreb, Proceedings of the 10th World Congress and Exibition on Inteligent Transport Systems and Services "Solutions for Today and Tomoriw", (međunarodna recenzija, znanstveni rad), Madrid, 2004.
 84. Holm C., Anžek M., Kaštela S.: Travel Time Information Service Utilising Mobile Phone Tracking, Promet 16 (2004), 4; 211-216, 2004.
 85. Anžek M., Majstorović Ž., Happ Z.: Harmonization in the area of traffic signalization, 12th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRONICS IN TRAFFIC, Ljubljana , 2004.
 86. Brčić D., Anžek M., Krasić D.: Real – Time Telematic Parking Guidance Systems, 12th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRONICS IN TRAFFIC, Ljubljana , 2004.
 87. Anžek M., Sifari B.: Sustav naplate prijevoza putnika javnog gradskog prometa, Vekkehrsverbindung zwishen Nord und Südeuropa, HZDP, Međunarodna recenzija, znanstveni rad), Opatija,
 88. Anžek M., Kavran Z., Presečki A.: Formal model of dynamic distribution functions, Proceedings of the 11th World Congress and Exibition on Inteligent Transport Systems and Services "ITS for for Livable Society", Nagoya, 2004,
 89. Anžek M., Lanović Z.: Etapnost u izgradnji sustava za vođenje prometnog procesa, 24nd Conference on Transportation Systems with International Participation – AUTOMATION IN TRANSPORTATION 2004, Vinkovci, 2004.
 90. Anžek M., Lanović Z., Jelušić N.: Harmonisation of space and time dimensions in traffic control at intersections, 9th International Scientific Conference MOBILITA, Bratislava , 2004.
 91. Steiner S., Anžek M.: Conceptual Approach to Urban Transpot Policy, 9th International Scientific Conference MOBILITA, Bratislava , 2004.
 92. Anžek M., Uzelac Z.: Practical evaluation of parking m-payment in the republic of Croatia, Proceedings of the European Congress and Exibition on Intelligent Transport Systems and Services “Moving Towards an Integrated Europe”, Budapest 2004.
 93. Jolić N., Anžek M., Štrk D.: Simulation Modelling of Intermodal Urban, Proceedings of the European Congress and Exibition on Intelligent Transport Systems and Services “Moving Towards an Integrated Europe ”, Budapest , 2004.
 94. Kavran Z. Anžek M., Pašagić S.: Model of Selecting the Mobile Telephony Operator, 15th International DAAAM Symposium (Intelligent Manufacturing & Automation Focus on Reconstruction and Development), Wien, 2004.
 95. Jelušić N., Anžek M., Badanjak D.: Functions of Utc Sensors in The City of Zagreb , Budapest , 2004.
 96. Anžek M., Kavran Z., Badanjak D.: Adaptive Traffic Control as Function of Safety, Proceedings of the 12th World Congress and Exibition on Inteligent Transport Systems and Services, San Francisco, 2005. - u prijavi