Natječaj za „freemover“ mobilnosti u CEEPUS-u za studente i nastavnike

Otvoren je natječaj za „freemover“ mobilnosti u CEEPUS-u, za mobilnosti u ljetnom semestru tekuće akademske godine, sa krajnjim rokom do 30. studenog 2017.

Podsjećamo kako je na natječaju za „freemover“ mobilnosti moguće podnijeti prijavu i ostvariti mobilnost na ustanovu s kojom vaša matična ustanova nije u CEEPUS mreži, niti ima prethodno potpisani ugovor o međuinstitucionalnoj suradnji.

U slučaju dobivanja stipendije u „freemover“ kategoriji, stipendisti će ostvariti iste uvjete kao i prijavitelji za mobilnost unutar CEEPUS mreža: iznosi stipendija te razdoblje mobilnosti istovjetni su za sve CEEPUS stipendiste. Iznosi stipendija u programu CEEPUS razlikuju se od zemlje do zemlje, dostupni su na stranici CEEPUS-a, klikom na zastavu pojedine zemlje (u CEEPUS-u prihvatne zemlje isplaćuju stipendije).


Studenti podnose prijavu u sljedećim kategorijama:

  1. Student – za semestralne mobilnosti, razdoblje mobilnosti najmanje tri mjeseca
  2. Short Term Student – mobilnosti u svrhu pisanja završnog rada ili istraživanja – za razdoblje mobilnosti od 1 do 3 mjeseca


Studenti Fakulteta prometnih znanosti prijave moraju podnijeti u Ured za međunarodnu suradnju i mobilnost, najkasnije do 28. studenog 2017. g.

Prijavi je potrebno priložiti dodatnu dokumentaciju: prihvatno pismo strane ustanove te 2 pisma preporuke matične ustanove.


Nastavno osoblje podnosi prijavu u kategoriji “Teacher”, za razdoblje od 5 do 30 dana. Podsjećamo kako je svrha nastavničke mobilnosti u CEEPUS-u držanje predavanja ili mentorski rad sa studentima, od minimalno 6 sati tjedno, što treba jasno navesti u prijavi u polju “Motivation”. Prilikom ispunjavanja online prijave, nastavnici trebaju učitati prihvatno pismo strane ustanove u sustav CEEPUS-a.


Obrasci za svu dodatnu dokumentaciju dostupni su na stranici CEEPUS-a.

U slučaju dobivanja stipendije, Nacionalni ured za CEEPUS u Hrvatskoj vrši djelomični ili potpuni povrat putnih troškova nakon ostvarene mobilnosti prema proceduri objavljenoj ovdje (uz napomenu kako će trenutno važeća procedura za povrat putnih troškova biti izmijenjena u narednom razdoblju, no i dalje ćemo vraćati putne troškove odlaznim stipendistima.)

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama AMPEU, a prijave se podnose putem platforme CEEPUS-a.

(Comments are closed)