Tribina – Erasmus+ stručna praksa, program stručne prakse projekta Inicijativa privatnog sektora za mlade i CEEPUS mobilnosti

Fakultet prometnih znanosti održati će informativnu tribinu vezanu za natječaj Erasmus+ stručna praksa, 2018/19. Moći ćete saznati više o natječaju, što nudi stručna praksa u inozemstvu, gdje se može ići i kako se prijaviti. Tribina će se održati 15. svibnja 2018. g. u 9 h, na ZUK Borongaj u amfiteatru objekta 69. Pozivamo sve zainteresirane studente da dođu!

Tribina će sadržavati i kratka predavanja o sljedećim temama:

  • Program stručne prakse projekta Inicijativa privatnog sektora za mlade, koji je pokrenula Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) u suradnji s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD). HUP je kreirao mrežni portal (http://inicijativazamlade.hup.hr/) preko kojeg se direktno povezuju poslodavci i studenti te se sve aktivnosti odvijaju u elektroničkom obliku, kompletan proces od objave oglasa za stručnu praksu od strane poslodavca do podnošenja izvješća od strane poslodavca i studenta po završetku prakse. Kako bi student/ica pristupio/la mrežnom portalu Inicijative privatnog sektora za mlade mora popuniti zapis Privola za unos osobnih podataka u sustav HUP/EBRD Inicijative privatnog sektora za mlade
  • Natječaj za mrežnu mobilnost studenata preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija u okviru CEEPUS mreže za akademsku godinu 2018./2019. Studenti se mogu prijaviti za mobilnost u trajanju od 21 dan do 30 dana u svrhu istraživanja ili pisanja završnog, diplomskog, završnog specijalističkog ili doktorskog rada. Studenti preddiplomskog i diplomskog studija u ovoj vrsti mobilnosti mogu sudjelovati isključivo u svrhu istraživanja za završni/diplomski rad ili pisanja završnog/diplomskog rada i u svrhu izvođenja praktičnog rada ili vježbi. Krajnji rok za podnošenje prijave za zimski semestar, putem elektroničke pošte na mobility@fpz.hr, je 7. lipnja 2018. (četvrtak) u 23.59 sati. Više informacija za studente dostupno je OVDJE.


Prezentacije s tribine:

(Comments are closed)