Detalji projekta

Market introduction of a self-propelled bulk carriage – SELFPROPRAIL


Međunarodni projekt

Program: CIP-EIP-Eco innovation programme
Projekt traje od 28/08/2013 do 27/08/2015
Iznos financiranja: 444,693 €
Ukupna vrijednost projekta: 889,386 €
Uloga fakulteta: Partner

Projekt SELFPROPRAIL – Market introduction of a self-propelled bulk carriage (Uvođenje na tržište samohodnog vagona za rasute terete) osmišljen je u suradnji Radionice željezničkih vozila Čakovec d.o.o. (vlasnika eko inovativnog rješenja) i Superne d.o.o. (konzultantskog poduzeća koje je pripremilo kompletan projektni prijedlog) kako bi ubrzao i olakšao proces komercijalizacije inovativnog rješenja. Opći cilj projekta je ukloniti prepreke ulaska na tržište samohodnog teretnog vagona kreiranog za resursno učinkovitu izgradnju i rekonstrukciju željezničke infrastrukture.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Smanjiti trošenje resursa (korištenje lokomotiva) u izgradnji i rekonstrukciji željeznica do 20% na području implementacije projekta u sljedećih 5 godina.
  • Smanjiti potrošnju energije prilikom izgradnje i rekonstrukcije željeznica do 20% u sljedećih 5 godina.
  • Smanjiti emisiju ugljičnog dioksida i emisije drugih zagadivača prilikom izgradnje i rekonstrukcije željeznica do 20% u sljedećih 5 godina.
Voditelj/ica projekta na Fakultetu: Mladen Nikšić
Web stranice projekta