CEEPUS

Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije

engl. Central European Exchange Program for University Studies

Što je CEEPUS?

Program CEEPUS regionalni je program akademske mobilnosti. Cilj programa je promicanje mobilnosti, prvenstveno unutar CEEPUS mreže.

Program je započeo s provedbom 1. prosinca 1994., a Republika Hrvatska je pristupila programu CEEPUS 1995. godine.

Dana 1. svibnja 2011. godine na snagu je stupio ugovor CEEPUS III na razdoblje od sedam godina. Ugovor CEEPUS III naglasak stavlja na razvoj združenih studija i na suradnju u okviru devetog prioritetnog područja Ljudi i vještine Strategije EU-a za Podunavlje (EUSDR).

CEEPUS mreže

FPZ je član CEEPUS mreže pod nazivom Fostering sustainable partnership between academia and industry in improving applicability of logistics (FINALIST), koordinator: Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Srbija – od akademske godine 2015./16.

  • Popis partnerskih institucija s adresama za akademsku godinu 2018./2019. (CPNR: CIII-RS-1011-04-1819)
  • kontakt podaci svih CEEPUS koordinatora, na svim institucijama unutar mreže FINALIST, dostupan je na mrežnim stranicama programa CEEPUS pod Network > Sorted by CPNR > Academic year gggg/gggg > CIII-RS-1011

Tko može i kad ostvariti mobilnost unutar programa CEEPUS?

CEEPUS program omogućuje mobilnost studenata (preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija) i nastavnog osoblja.

Vrste i kategorije mobilnosti

CEEPUS omogućuje dvije osnovne vrste mobilnosti:

  • Mrežna mobilnost
  • Mobilnost izvan CEEPUS mreže (tzv. slobodnjaci, engl. freemovers)

Pojam akademska godina, unutar programa CEEPUS označava razdoblje od 1. rujna jedne godine do 31. kolovoza sljedeće godine. Mobilnost u svrhu održavanja nastavnog i/ili mentorskog rada i pohađanja nastave može se ostvariti tijekom semestra u kojem se izvodi redovita nastava na instituciji domaćina, uobičajeno je to razdoblje tijekom:

  • zimskog semestra: od početka listopada do kraja prosinca
  • ljetnog semestra: od početka ožujka do kraja lipnja.


Stipendije

Države potpisnice ugovora CEEPUS svake godine određuju kvotu raspoloživih stipendija za dolazne mobilnosti, iznose stipendija kao i ostala prava CEEPUS stipendista. Iznosi stipendija ovise o standardu života u pojedinoj državi i moraju biti dostatni za potrebe mobilnosti. Studenti su izuzeti plaćanja školarine na stranoj instituciji.


Ostalo

Detaljnije informacije o načinu sudjelovanja dostupne su na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije.


Kontakt

Postupak prijave: