CEEPUS – Odlazna mobilnost studenata


Tko može ostvariti mobilnost unutar programa CEEPUS?

CEEPUS program omogućuje mobilnost studenata:

  • preddiplomskog
  • diplomskog
  • poslijediplomskog studija


Studenti su izuzeti plaćanja školarine na stranoj instituciji.

Kategorije i vrste mobilnosti

Studenti se mogu prijaviti za mobilnost u kategoriji:

  • short-term student (mobilnost u trajanju od minimalno 21 dan do maksimalno 3 mjeseca ovisno o planu mobilnosti) – mobilnost u svrhu istraživanja, izvođenja vježbi ili pisanja završnog, diplomskog, završnog specijalističkog ili doktorskog rada. Studenti preddiplomskog i diplomskog studija u ovoj vrsti mobilnosti mogu sudjelovati isključivo u svrhu istraživanja za završni/diplomski rad ili pisanja završnog/diplomskog rada i u svrhu izvođenja praktičnog rada ili vježbi

  • student (mobilnost u trajanju od jedan semestar – minimalno 3 mjeseca, maksimalno 5 mjeseci)

Vrste mobilnosti


Detaljnije informacije:

Nacionalni ured za CEEPUS (NCO-HR), Agencija za mobilnost i programe Europske unijeNatječaji, pozivi na natječaje i obrasci: