Natječaji i pozivi na natječaje

CEEPUS studenti – Natječaji i pozivi na natječaje u svrhu studijskog boravka studenata (odlazne mobilnosti)

 

Natječaj za mrežnu mobilnost studenata

Fakultet prometnih znanosti jedanput (ili dvaput) godišnje raspisuje natječaj za prijavu studenata za CEEPUS mobilnost (najčešće krajem travnja).

Natječaj za mrežnu mobilnost studenata u okviru programa CEEPUS: za akademsku godinu 2018./2019. (ljetni semestar) – Rok za podnošenje prijave jest 10. listopada 2018. u 23.59 sati.

Prijavna dokumentacija mora sadržavati:

  • prijavni obrazac (docx)
  • životopis (Europass format) na engleskome jeziku
  • prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova ovjeren u studentskoj službi matičnog fakulteta. (Studenti preddiplomskog i diplomskog studija prilažu prijepis za sve razine dosadašnjih studija visokoškolskog obrazovanja: preddiplomsku i diplomsku. Studenti poslijediplomskog studija prilažu prijepis samo za poslijediplomsku razinu studija).
  • isključivo za studente preddiplomskog i diplomskog studija: Potvrda o znanju radnog jezika inozemnog sveučilišta/institucije na koju se student/ica prijavljuje za mobilnost. Uvjet je minimalno B2 stupanj znanja jezika na kojem će se izvoditi studijski program za koji se prijavljuje student/ica po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFR) – dostavljaju se kopije potvrda. Studenti Fakulteta prometnih znanosti potvrdu za ovu svrhu mogu dobiti od studentske službe ukoliko su odslušali i položili dvije godine ciljnog jezika. Ukoliko matični fakultet izdaje ovu potvrdu – dostavljaju se originali potvrda.

 

Poziv na natječaj za prijavu individualne mobilnosti studenata izvan mreže (freemover)

Poziv na natječaj za prijavu mobilnosti studenata izvan mreže raspisuje se jednom godišnje (najčešće tijekom srpnja).

Poziv na natječaj za prijavu freemover mobilnosti studenata: za akademsku godinu 2018./2019. Krajnji rok za prijavu mobilnosti izvan mreža jest 10. studenoga 2018. g. u 23.59.

VAŽNO! Sva pravila, ograničenja i prava ista su za freemoverstudente kao i za studente koji mobilnost ostvaruju unutar mreže. Prijavni obrazac i popis prijavne dokumentacije dostupan je gore (v. natječaj za mrežnu mobilnost). Detaljni postupak prijave za studente opisan je u Smjernicama o mobilnosti studenata u svrhu studijskog boravka u okviru programa CEEPUS.Kod prijave mobilnosti izvan CEEPUS mreže (freemover) studenti uz prijavni obrazac obvezno prilažu i:

Detaljnije informacije o mobilnosti izvan mreže dostupne su na stranicama AMPEU.


Ostalo: