Natječaji i pozivi na natječaje

CEEPUS – odlazno nastavno osoblje

Natječaji i pozivi na natječaje

Natječaj za mrežnu mobilnost nastavnog osoblja u svrhu održavanja nastave / mentorskog rada u instituciji domaćina te razvijanja međusveučilišne suradnje u okviru programa CEEPUS

Fakultet prometnih znanosti jedanput (ili dvaput) godišnje raspisuje natječaj za CEEPUS mobilnost nastavnog osoblja (najčešće krajem travnja).

Natječaja za mrežnu mobilnost nastavnog osoblja u okviru programa CEEPUS za ak. godinu 2018./2019.

Krajnji rok za podnošenje prijave je:

  • 15. 6. 2018. za mobilnost u zimskom semestru (od listopada do prosinca)
  • 31. 10. 2018. za mobilnost u ljetnom semestru (od ožujka od lipnja).

Postupak prijave opisan je OVDJE.

Napomene:

  • nastavno osoblje prijavljuje se u kategoriji Teacher, za mobilnost u trajanju od 5 do 30 dana, uz uvjet održavanja minimalno 6 sati predavanja ili mentorskog rada tjedno na stranoj instituciji (Teaching Plan potrebno je prilikom podnošenja online prijave upisati u polje Motivation)
  • primjer prijave u polju Temeljnih tehničkih znanosti dostupan je (How to apply). Postupak je isti, slobodno pratite Upute
  • oznaka / Identifikacijski broj naše CEEPUS mreže (CPNR) za ak. godinu 2018./2019. je: CIII-RS-1011-04-1819
  • prije dostavljanja prijave proučiti mrežne stranice Agencije za mobilnost i programe EU > Programi > Obrazovanje i osposobljavanje > CEEPUS.Poziv na natječaj za prijavu individualne mobilnosti nastavnog osoblja izvan mreže (freemover)

Poziv na natječaj za prijavu mobilnosti izvan mreže raspisuje se jednom godišnje (najčešće tijekom srpnja). Rok za prijavu mobilnosti izvan mreža jest 30. studenoga svake godine.

Poziv na natječaj za nastavno osoblje u okviru programa CEEPUS za ak. godinu 2018./2019.

Napomene:

  • detaljnije informacije o mobilnosti izvan mreže dostupne su na stranicama AMPEU
  • prihvatno pismo za nastavno osoblje od institucije u kojoj želite boraviti – potrebno isključivo za freemovere.


Ostalo: