Obrasci i upute

CEEPUS – odlazno nastavno osoblje

Obrasci i upute

Prije prijave na mobilnost

 • dostaviti u Ured za međunarodnu suradnju i mobilnost (Vukelićeva 4) – suglasnost dekana za obavljanje rada izvan Fakulteta, odnosno za odsustvo s radnog mjesta.

Prije odlaska na mobilnost

 • kontaktirati lokalnog CEEPUS koordinatora na instituciji domaćinu – organizirani smještajni kapaciteti u pojedinim državama su ograničeni te se preporuča kontaktirati lokalnog CEEPUS koordinatora na instituciji domaćinu što prije nakon odobrenja mobilnosti
 • provjeriti na mrežnim stranicama AMPEU-a iznos paušala za trošak povratnog putovanja i uvjete za ostvarivanje prava na povrat putnih troškova. Stipendist organizira putovanje na način koji mu odgovara, imajući pritom u vidu dokaznu dokumentaciju u okviru pravdanja putnog troška kao i predviđeni paušal
 • predati Zahtjev za odobrenjem sudjelovanja u znanstvenoj, nastavnoj ili stručnoj aktivnosti nadležnoj službi matičnog fakulteta. Na temelju odobrenog ovog zahtjeva izdaje se putni nalog.

Tijekom mobilnosti

 • prikupiti popisne liste studenata – primjer Teacher Reporta za dolazno nastavno osoblje u Republiku Hrvatsku. Napomena: Oblik izvještaja (popisne liste studenata) ovisi o državi domaćinu. Ukoliko Vam NCO države domaćina ne pošalje primjerak popisne liste studenata prije odlaska na mobilnost, preporuča se kontaktirati ga prije odlaska na mobilnost.

Po završetku mobilnosti

U koordinaciji s lokalnim CEEPUS koordinatorom na instituciji domaćinu:

 • popuniti i postaviti u CEEPUS sustav ovjereno Izvješće s mobilnosti (engl. Mobility Report)
 • postaviti u CEEPUS sustav ovjerenu Potvrdu o ostvarenoj mobilnosti (engl. Letter of confirmation).

Nakon povratka s mobilnosti

 • unijeti mobilnost u Evidenciju međunarodne suradnje Sveučilišta u Zagrebu (primjer)
 • nakon što su svi dokumenti postavljeni u CEEPUS sustav i mobilnost unesena u Evidenciju međunarodne suradnje Sveučilišta u Zagrebu potrebno je u roku od 15 dana od završetka mobilnosti CEEPUS koordinatoru na FPZ-u dostaviti e-mailom sljedeće dokumente:
  • zahtjev za povrat putnih troškova (.docx)
  • elektroničku presliku putne dokumentacije (originale putnih karata i/ili računa za karte, ukrcajnih propusnica u slučaju prijevoza zrakoplovom, računa za cestarine, tunelarine, vinjete i slično). Napomena: Originale putne dokumentacije dostaviti zajedno s putnim nalogom u istom roku poštom ili osobno u službu nadležnu za financije i računovodstvo matičnog fakulteta
  • elektroničku presliku potvrde o ostvarenoj mobilnosti (engl. Letter of Confirmation) boravka na stranoj instituciji – dostavljaju samo freemoveri.

Napomena: Rok u kojem CEEPUS koordinator podnosi zahtjev Nacionalnom uredu za CEEPUS za povrat putnih troškova jest najkasnije 45 kalendarskih dana od završetka mobilnosti. Rok za donošenje odluke (odobrenje ili odbijanje zahtjeva) jest 30 kalendarskih dana od primitka zahtjeva. U slučaju da NCO-HR od podnositelja zahtjeva traži nadopunu dokumentacije, rok za donošenje odluke produljuje se sukladno broju dana potrebnih za dostavu dodatne dokumentacije. Detaljnije informacije o proceduri povrata putnih troškova dostupne su na stranicama AMPEU.

Ostalo: