Konferencija o Transeuropskoj prometnoj mreži

IZVOR: www.pexels.com

U Ljubljani je u organizaciji Europske komisije od 25. do 27. travnja održana konferencija o Transeuropskoj prometnoj mreži (TEN-T – Trans-European Transport Network) na kojoj su sudjelovali  i stručnjaci Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a). Na konferenciji su HAKOM predstavljali viši stručnjak za pravne poslove Dragica Flam, dipl. iur., univ. spec. elect. comm., i viši stručnjak za željezničke usluge Kristijan Solina, dipl. ing., univ. spec. elect. comm.

Glavna rasprava vodila se na temu pametne, održive i sigurne mobilnosti, oslanjajući se pri tome na TEN-T mrežu i investicije. Jedna od tema konferencije je bila i budućnost mobilnosti kroz inovacije, pa je tako predstavljen akcelerator ideja i futuristički laboratorij, kako bi se mladim europskim poduzetnicima i tvrtkama omogućila prezentacija njihovih inovativnih rješenja. Transeuropska prometna mreža predstavlja politiku Europske komisije usmjerenu prema implementaciji i razvoju mreže cesta, željezničkih pruga, unutarnjih i morskih plovnih putova, luka, zračnih luka i terminala širom Europe i to kroz sveukupnu mrežu koja pokriva sve europske regije te osnovnu mrežu koja sadrži najvažnije veze unutar sveobuhvatne mreže povezujući najvažnija čvorišta.

Cilj Transeuropske prometne mreže je usklađivanje svih organizacija u primjeni digitalne mobilnosti, veće sigurnosti i pokretljivosti. Na konferenciji je održano niz prezentacija čime je pružena prilika za upoznavanje novih investitora te javnih i privatnih partnera iz cijele Europe. Među događajima na visokoj razini, u sklopu konferencije je održana ministarska sjednica zemalja zapadnog Balkana, južnog Mediterana i Turske.


Izvor: www.hakom.hr

O autoru

Sebastijan Hleb
Student Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, inicijator inicijative Avantoura te novinar studentskog internet portala prom.com.hr. Područja interesa; cestovni i gradski promet, biciklistički promet te prometno planiranje i projektiranje.
Close