Rijeci 200.000 kuna za uvođenje e-bicikala

www.croenergo.eu

Cikloturizam ili biciklistički turizam je oblik održivog turizma koji se posljednjih godina sve više razvija u gotovo svim zemljama. Osim što uključuje dnevne izlete koje redoviti turisti ili lokalni stanovnici poduzimaju tijekom svog odmora ili vikendom, odnosi se i na bicikliranja na velike udaljenosti na cikloturističkim rutama.

Šezdeset milijuna cikloturista putuje svijetom, a statistike pokazuju da su turisti na dva kotača bolji potrošači, u destinaciji troše oko 30 posto više negoli »klasični« turisti. Posljednjih nekoliko godina Hrvatska se donekle uspjela pozicionirati kao europska cikloturistička destinacija, ponajviše zahvaljujući utrci Tour of Croatia, brdsko-biciklističkoj utrci 4 Islands i onoj posebno adrenalinskoj, Lošinj Downhillu. Sportske i rekreativne manifestacije na dva kotača sve češći su razlog dolaska turista na Kvarner, posebno na otoke koji ulažu u cikloturistički proizvod.

5portal.hr

Ministarstvo turizma za razvoj cikloturizma u ovoj godini osiguralo više od 10 milijuna kuna za 52 razvojna projekta, između ostaloga Gradu Rijeci dodijelilo je 200 tisuća kuna za projekt uvođenja sustava e-bicikala.

“Kvarner ima niz komparativnih prednosti kao što su atraktivan teren, prometna povezanost, turistička infrastruktura, jedinstven krajolik, ali nedostaju neki osnovni parametri poput »bike «hotela, karata, uređenih staza, najma bicikala, educiranih vodiča, kao i kvalitetna, targetirana promocija”, kaže Hrvoje Šepić.

radio.hrt.hr

Sredstva Fonda za razvoj turizma su dodijeljena temeljem objavljenog Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini. Sredstva iz Fonda namijenjena su javnom sektoru – jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za razvoj javne turističke infrastrukture.

Programom se sufinanciraju projekti uređenja morskih i ostalih plaža, izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija ili adaptacija centara za posjetitelje i interpretacijskih centara, njihovo opremanje multimedijalnom opremom te javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma (izrada strateških dokumenata razvoja cikloturizma županije sa standardima, uređenje i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta te uređenje, postavljanje i opremanje stanica za iznajmljivanje e-bicikla).

O autoru

Ivana Tomić
Studentica cestovnog prometa na Veleučilištu u Rijeci. Područje interesa: sigurnost cestovnog prometa, upravljanje u incidentnim situacijama, prijevozna sredstva u cestovnom prometu, prometno planiranje te upravljanje mobilnošću u gradovima.
Close