Konferencija ERGONOMICS 2018 – Naglasak na dobrobiti

Izvor: www.h-e-d.hr

Sedma međunarodna ergonomijska konferencija – ERGONOMICS 2018 – Emphasis on Wellbeing  održat će se od 13. do 16. lipnja u Zadru, Republika Hrvatska. Konferencija će se održati pod pokroviteljstvom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske. Glavni cilj Konferencije je okupljanje znanstvenika iz cijelog svijeta uključenih u sve aspekte ergonomije.

Dobrobit (engl. wellbeing) je tradicionalno, posljednjih nekoliko desetljeća, tema brojnih filozofskih studija, no tek u zadnje vrijeme postaje i važnom temom u različitim područjima. Trenutno se sve više priznaje važnost individualnoj dobrobiti kako na radnom mjestu, tako i izvan njega, a mnogobrojna današnja istraživanja usmjerena su na postizanje dobrobiti.

Glavni cilj Konferencije je okupljanje znanstvenika iz cijelog svijeta uključenih u sve aspekte ergonomije

Hrvatsko ergonomijsko društvo (HED) organizira konferencije iz serije Ergonomics od 2001. godine, a ovaj put u suradnji sa:

 • Ergonomics Society of Taiwan (EST),
 • Chinese Ergonomics Society (CES),
 • Hong Kong Ergonomics Society (HKES),
 • Russian Inter-Regional Ergonomics Association (IREA),
 • Fakultetom prometnih znanosti (FPZ) Sveučilišta u Zagrebu,
 • Fakultetom strojarstva i brodogradnje (FSB) Sveučilišta u Zagrebu,
 • Tekstilno-tehnološkim fakultetom (TTF) Sveučilišta u Zagrebu.

ERGONOMICS 2018 – Emphasis on Wellbeing ponovno je medijski i organizacijski podržan od:

 • International Ergonomics Association (IEA),
 • Federation of the European Ergonomics Societies (FEES),
 • Acoustical Society of Croatia (ASC).

Izvor: www.h-e-d.hr

Pozivaju se autori da pošalju izvorne i neobjavljene znanstvene radove i prezentiraju prijedloge izvornih istraživanja koja se bave izazovima, rješenjima i tehnologijama iz područja ergonomije. Zbornik radova od 7. Međunarodne ergonomijske konferencije – Ergonomics 2018 – Emphasis on Wellbeing, s ISSN brojem 1848-9699 (tiskana verzija) ili s ISSN brojem 2584-5012 (USB stick) bit će tiskan i/ili objavljen samo s potpunim tekstom svih recenziranih znanstvenih radova.

Odbor urednika Zbornika radova Konferencije čine:

 • doc. dr. sc. Davor Sumpor, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu,
 • izv. prof. dr. sc. Ivana Salopek Čubrić, Tekstilno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu,
 • prof. dr. sc. Tanja Jurčević Lulić, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu,
 • doc. dr. sc. Goran Čubrić, Tekstilno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu.

Grupe tema konferencije (in English):

 • Aesthetics and ergonomics
 • Biomechanics and modelling in ergonomics
 • Cognitive ergonomics
 • Education and trainings in work safety and ergonomics
 • Ergonomics for people with disabilities and aging population
 • Ergonomics in product and process design
 • Ergonomic regulations, standards and guidelines
 • Healthcare ergonomics
 • Physical ergonomics and human factors
 • Human comfort
 • Safety and risk ergonomics
 • Psychoacoustic ergonomics
 • Social and occupational ergonomics
 • Traffic and transport ergonomics

Šest nastavnika i djelatnika FPZ-a već duže vrijeme naporno radi u četiri radna tijela Konferencije: Znanstveni, Organizacijski, Programski i Tehnički odbor, a Konferencijom predsjeda doc. dr. sc. Davor Sumpor, Predsjednik Organizacijskog odbora Konferencije i Predsjednik Hrvatskog ergonomijskog društva. Nekoliko znanstvenih radova u koautorstvu sa studentima preddiplomskih, diplomskih i doktorskih studija FPZ-a podneseno je za prezentacije na Konferenciji.

 

ERGONOMICS 2016 – Focus on Synergy

Izvor: www.h-e-d.hr

Šesta međunarodna ergonomijska konferencija – ERGONOMICS 2016 – Focus on Synergy (Konferencija) održana je od 15. do 18. lipnja 2016. godine u Zadru, Republika Hrvatska.

Hrvatsko ergonomijsko društvo (HED) organiziralo je Konferenciju u suradnji s:

 • Swiss Ergonomics Association (SwissErgo),
 • Ergonomics Society of Taiwan (EST),
 • Chinese Ergonomics Society (CES),
 • Chinese Association of Ergonomics Societies (CAES),
 • Fakultetom prometnih znanosti (FPZ) Sveučilišta u Zagrebu,
 • Fakultetom strojarstva i brodogradnje (FSB) Sveučilišta u Zagrebu,
 • Tekstilno-tehnološkim fakultetom (TTF) Sveučilišta u Zagrebu.

ERGONOMICS 2016 – Focus on Synergy bio je medijski i organizacijski podržan od:

 • International Ergonomics Association (IEA) i
 • Federation of the European Ergonomics Societies (FEES).

Tijekom svečanosti otvorenja konferencije, Aleksandar Sušić (predsjednik Društva i menadžer Konferencije) naglasio je najvažnije detalje vezane za Konferenciju te je pozvao Yushi Fujitu (predsjednik IEA), Erica Min-Yang Wanga (bivši predsjednik IEA), Sylvail Leduca (predsjednik FEES-a) te Tomislava Mlinarića (prodekan FPZ-a) da se obrate sudionicima Konferencije s nekoliko riječi dobrodošlice.

Yushi Fujita (predsjednik IEA) i Sylvain Leduc (predsjednik FEES) tijekom svečanosti otvorenja Konferencije / Izvor: www.h-e-d.hr

Više od 90 radova je podneseno te je nakon postupka recenzije njih 60 predstavljeno na Konferenciji (oralna i poster prezentacija). Predstavljeni radovi objavljeni su u Zborniku radova 6. Međunarodne ergonomijske konferencije – Ergonomics 2016 – Focus on Synergy, s ISSN brojem 1848-9699 koji je tiskan samo s potpunim tekstom svih recenziranih znanstvenih radova. Sudionici konferencije došli su iz sljedećih zemalja: Argentina, Austrija, Republika Hrvatska, Kina, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Indija, Japan, Poljska, Rumunjska, Republika Koreja, Slovenija, Južna Afrika, Španjolska, Švicarska, Nizozemska, Ujedinjeno Kraljevstvo i SAD.

Sedam znanstvenika, djelatnika i studenata FPZ-a sudjelovalo je u tri radna tijela Konferencije: Organizacijski, Programski i Tehnički odbor. Pored toga, znanstvenici i studenti FPZ-a sudjelovali su na Konferenciji s ukupno šest znanstvenih radova, predstavljajući rezultate istraživanja iz područja primjene ergonomije i primjene akustike u prometu. Četiri rada, od ukupno šest, napisani su u suradnji sa studentima. Za pojedine studente, to su bila prva iskustva prezentiranja radova na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji.

Hrvatsko ergonomijsko društvo

Društvo za ergonomiju Hrvatske osnovano je na osnivačkom skupu 20. svibnja 1974. godine u Zagrebu. Osnivač i prvi predsjednik Društva za ergonomiju Hrvatske bio je prof. emer. Dragutin Toboršak, trenutno počasni član društva. 1991. godine, Društvo za ergonomiju Hrvatske mijenja ime u Hrvatsko ergonomijsko društvo (Društvo).

U više od četiri desetljeća postojanja, Društvo je prepoznalo značaj razmjene znanja i iskustava među znanstvenicima i stručnjacima, kao i među širom populacijom, što je sada jedan od najvažnijih ciljeva godišnjih planova i strategije Društva. Društvo je otvoreno za razvoj i intenzivnu suradnju sa svim institucijama (ustanovama) i udrugama iz Republike Hrvatske i inozemstva, promocijom i poticanjem svih djelatnosti u poljima ergonomije i ljudskih čimbenika, s ciljem masovne humanizacije radnog okoliša.

Društvo je do sada organiziralo šest međunarodnih ergonomijskih konferencija iz serije “Ergonomics” svake tri godine, od 2001. godine:

 • Prva međunarodna ergonomijska konferencija – Ergonomics 2001, Zagreb,
 • Druga međunarodna ergonomijska konferencija – Ergonomics 2004, Stubičke Toplice, Zagreb,
 • Treća međunarodna ergonomijska konferencija – Ergonomics 2007, Stubičke Toplice, Zagreb,
 • Četvrta međunarodna ergonomijska konferencija – Ergonomics 2010, Stubičke Toplice, Zagreb
 • Peta međunarodna ergonomijska konferencija – Ergonomics 2013, Zadar,
 • Šesta međunarodna ergonomijska konferencija – Ergonomics 2016 – Focus on Synergy, Zadar.

Od 2016. godine konferencije iz serije “Ergonomics” održavaju se svake dvije godine, a od 2013. u suorganizatorstvu aktivno sudjeluje i FPZ.


Izvor: h-e-d.hr

Close