Novi europski projekti za regulaciju dronova u zračnom prostoru!

Do danas se pretpostavlja da postoji oko dva milijuna dronova, koje možemo pronaći u različitim veličinama, od “malih igračaka” do velikih vojnih letjelica koji se koriste u svijetu, u usporedbi s 200 000 zrakoplova kojima upravlja čovjek. Sigurnost takvih letjelica je veliki problem za ATM (Air Traffic Management), odnosno za upravljanje zračnim prometom. Nailazi se na mnoge operativne i tehničke barijere koje je potrebno nadići kako bi se pristupilo procesu integracije takvih letjelica u europski zračni prostor na siguran način.

drone-1040414_960_720

Europska komisija je osnovala tim ljudi koji rade na tom projektu integracije dronova u europski zračni prostor. Trenutno je objavljen plan napretka koji definira sve probleme I korake koje je potrebno ispuniti kako bi se na siguran način mogla izvršiti integracija. Plan se sastoji od točnije tri koraka: regulatorni pristup, strateško-istraživački plan te studija socijalnog utjecaja.

drone-784310_960_720

U znak potpore kako bi se što lakše obavila integracija, EUROCONTROL je izradio kontrolni prikaz razvoja industrije dronova koji naravno prati plan napretka integracije. Taj kontrolni prikaz pruža uvid u detalje svih europskih projekata koji su povezani s industrijom dronova, točnije radi se o projektima financiranim iz fondova javne nabave. Do sada je objavljeno otprilike 80 projekata, sveukupna vrijednost fondova tih projekata je 450 000 000 eura. Partneri tih projekata su uglavnom iz svih europskih država te nekolicina iz neeuropskih država.

Više od projektima, planu napretka I kontrolnom prikazu možete saznati na sljedećem linku: RPAS ATM Integration R&D Roadmap Dashboard.


 

Piše: Filip Trojko

Izvor: www.eurocontrol.int

O autoru

Filip Trojko
Urednik rubrike Aeronautika at Web portal PROM Student treće godine preddiplomskog studija Aeronautike - modula kontrola leta na Fakultetu prometnih znanosti. Interesiraju ga sigurnost zračnog prometa te novi sustavi koji utječu na poboljšanje protoka zračnog prometa.
Close