Vežete li sigurnosni pojas prilikom vožnje na stražnjem sjedalu?

Foto: Lea Šikić

Sigurnosni pojas u vozilu element je pasivne sigurnosti koji nerijetko spašava živote. Prilikom sudara ili naglog kočenja spriječava “izlijetanje” putnika sa svojih sjedala. Svaki put prilikom ulaska u automobil trebalo bi, već iz navike, zakopčati sigurnosni pojas. Bez obzira na važnost toga naviku vezivanja na prednjim sjedalima ima veliki broj vozača, dok prilikom vožnje na stražnjim sjedalima većina ljudi iz nekog razloga to zanemaruje. Osim što nevezivanjem pojasa na bespotreban način ugrožavate vlastitu sigurnost, uz to i kršite zakon. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN92/14), čl.163 nalaže vezivanje sigurnosnog pojasa na svim sjedalima na kojima su ti pojasevi ugrađeni što naravno uključuje i stražnja sjedala. Nepoštivanjem toga ugrožavate vlastiti život, ali i štetite svojem budžetu jer novčana kazna iznosi 500 kn.

Posljedice nevezivanja sigurnosnog pojasa mogu biti kobne, čak i pri manjim brzinama. U nastavku pogledajte video u kojem je prikazano što se prilikom sudara događa s nevezanim putnicima na stražnjem sjedalu.

Stoga ukoliko ni vi do sada niste prakticirali vezivanje sigurnosnog pojasa na stražnjim sjedalima, sjetite se ovog videa i razmislite koliko vam je stalo do vlastite sigurnosti.

O autoru

Lea Šikić
Urednica rubrike Cestovni promet na Web portalu Prom. Područje interesa: sigurnost cestovnog prometa, prometno planiranje, te upravljanje mobilnošću u gradovima.
Close