Dominacija cestovnog prijevoza

Ilustracija / Foto: Marin Dokoza

Iz Eurostata stižu loši podaci, naime, statistički podaci pokazuje da tri četvrtine tereta u EU i dalje prevozi cestovni promet unatoč velikim naporima vlasti da povećaju udio zelenog transporta poput željeznice i vodnog prometa na unutarnjim plovnim putevima. Podaci koji su predstavljeni od strane Europskog ureda za statistiku pokazuju raspodjelu tri glavna moda prijevoza što znači da se u zadnjih pet godina gotovo ništa nije promijenilo. Udio cestovnog prometa popeo se sa 74,9% u 2014. na 75,3% u 2015. godini. Uz to je zabilježen slabi pad udjela željezničkog prometa sa 18,4% na 18,3% i unutarnjih plovnih puteva sa 6,7% na 6,4%.

Unatoč smjernicama strategije EU povećava se količina tereta koji se prevozi cestovnim prometom

Podaci o udjelu prijevoznih modova u ukupnom prijevozu tereta razlikuju se kada se promatra svaka zemlja posebno pa tako primjerice Španjolska bilježi samo 5,9% željezničkog prijevoza dok primjerice Litva ima 65,9% ili Latvija čak 79,8% željezničkog prijevoza. Unutarnji vodni putevi najviše se koriste u Nizozemskoj uzimajući polovinu ukupnog prijevoza ovim modom u Europi.

Europska Unija donijela je legislative za poticanje ekološki prihvatljivijih modova prijevoza u obliku kombiniranog prijevoza međutim direktiva iz 1992. koja se bavila ovim pitanje nije bila dovoljno učinkovita. Zbog toga je planirana reforma ovog zakona koja bi trebala biti gotovo krajem godine. Zastupnici EK predložili su stvaranje granica za minimalni udio za željeznicu i unutarnje plovne puteve dok industrija smatra kako bi udio cestovnog prometa u kombiniranim putovanjima trebao biti ograničen. Uz sve to, sutra se očekuje prezentiranje političkog paketa za cestovni prijevoz koji bi trebao donijeti ograničenja za kamione. Kamioni bi prema ovoj regulativi trebali plaćati naknadu u skladu sa emisijom štetnih plinova koju stvaraju.

Europska strategija prometnog razvoja iz 2011. godine odredila je da se 50% tereta koji se sada prevozi cestovnim prometom treba prebaciti na zelene modove prijevoza – željeznicu i vodni promet. To bi trebalo dovesti do smanjenja emisije štetnih plinova jer cestovni promet predstavlja jednog od najvećih zagađivača. Uz to ovakav udio kakav imamo danas nije održiv i jedini način da se postigne održivost je da se slijede smjernice Europske prometne strategije.

O autoru

Marin Dokoza
Magistar željezničkog prometa, entuzijast i ljubitelj željeznice. Zanimaju ga područja održive mobilnosti, željezničkog prometa i urbanog prometnog planiranja.
Close