PROJEKT TRACE – kvalitetan primjer održivoga planiranja

Izvor: www.camping-torkul.com

TRACE je projekt financiran od strane Europske unije te predstavlja kvalitetan primjer kako održivo planirati. Projekt ima za cilj da iskoristi mogućnost pješačkog i biciklističkog prometa za smanjenje prometnih zagušenja, kroz povećavanje te optimizaciju korištenja informacijsko-telekomunikacijskih tehnologija.

Cilj projekta je da razvije mjeru za promociju biciklizma i pješačenja na putu do radnoga mjesta, do škole te ostalih sadržaja.

Svoj cilj projekt TRACE će ostvariti kroz zanimljive i korisne aplikacije usmjerene na promjenu ponašanja korisnika. Neke od aplikacija su:

  1. Positive Drive je aplikacija koja se zasniva na principu „koristi i nagradi pravi transportni izbor“. Koriste se samo pozitivne inicijative, kao što su obrazovanje, nagrade, društveni status te različita druga dostignuća. Nakon što se instalira aplikacija skupljaju se određeni bodovi te se nakon toga pruža mogućnost da sudionici sudjeluju u nagradnoj igri.
  2. Traffic Snake Game ima za cilj da potakne učenike osnovnih škola da koriste održive vidove transporta na svome putu do škole. Aplikacija je osmišljena na način da učenici skupljaju „smajliće“ (bodove) za svaki put kada dođu u školu pješke ili biciklom te nakon određenog broja bodova osvoje neku nagradu. Na taj se način želi potaknuti najmlađe da od samoga početka razmišljaju održivo.
  3. Cycle-to-shop Initiative aplikacija „bicikliraj to prodavaonice“ ohrabruje građane da svojim biciklima dolaze do kontrolnih točaka koje se nalaze blizu lokalnih prodavaonica u urbanim područjima te da na taj način svaki sudionik ostvaruje određene bodove te se u konačnici nagrađuje.

Navedeni te ostali alati koji će se razviti u okviru TRACE projekta biti će testirani na osam pilot lokacija: Portugal, Srbija, Italija, Nizozemska, Belgija, Bugarska te Velika Britanija.

O autoru

Ivana Tomić
Studentica cestovnog prometa na Veleučilištu u Rijeci. Područje interesa: sigurnost cestovnog prometa, upravljanje u incidentnim situacijama, prijevozna sredstva u cestovnom prometu, prometno planiranje te upravljanje mobilnošću u gradovima.
Close