Nove strategije i digitalizacija pomorskog kontejnerskog transporta

Izvor: ww.cma-cgm.com

CMA CGM treća je najveća pomorska kompanija na svijetu osnovana 1978. godine u Marseillesu, Francuska, prisutna u više od 160 zemalja (420 luka) diljem svijeta. Samo u 2016. godini kompanija je prevezla 15.6 milijuna TEU-a. Dolaskom novog izvršnog direktora, Rodolpha Saadé-a, u veljači 2017 CMA CGM je postavila nove strateške ciljeve od kojih jedan uključuje digitalizaciju usluga.

Pod programom “SHIPPING THE FUTURE” Rodolphe je upoznao javnost sa četiri korporativna prioriteta:

  • Korisnici u centru – inovacije unutar partnerstava
  • Razvoj pomorske i unutarnje logistike
  • Inovacije i digitalizacija kao glavni pravac razvoja kompanije
  • jačanje ekspertize – fleksibilna interna organizacija

CMA CGM zapošljava 29.000 zaposlenika koji će biti u centru provođenja i komuniciranja ove ambicije. Osim velikog uređivanja tornja korporativnim plakatom u sjedištu Marseillesu, kompanija je pojačala kanale komunikacije preko društvenih mreža te izdala aplikaciju koja olakšava praćenje pošiljaka.

CMA CGM mobilna aplikacija omogućuje pravovremenu komunikaciju i konstantnu povezanost svih ključnih sudionika opskrbnih lanaca. Omogućuje lakše praćenje kontejnera preko track and trace sustava,kvalitetno planiranje prijevoza zahvaljujući brzo dostupnim informacijama i jednostavnim rasporedima te jednostavno praćenje najnovijih vijesti.

TRACK AND TRACE sustav praćenja kontejnera korisnicima pruža uvid kroz sve faze putovanja od mjesta preuzimanja pošiljke (Place of Receipt – PLC) do mjesta dostave pošiljke (PLD – Place of Delivery) što uključuje informacije o ponuđenim transportnim rješenjima, nazive brodova, pomorskih linija i sl.

Korisnici mogu tražiti optimalne rute preko tragača unutar mogućih 200 pomorskih linija, 400 brodova i 420 luka diljem svijeta koje CMA CGM opslužuje.

Izvor: cma-cgm.com

Konkurencija u pomorskom prijevozu dobara je iznimno jaka. Najveći igrači “dišu” jedni drugima za leđima pa tako i vodeći Maersk nudi svoju mobilnu aplikaciju sa nizom zanimljivih mogućnosti koje agentima, špediterima i ostalim korisnicima olakšavaju poslovanje i čine logističke procese “vidljivima” u stvarnom vremenu.

Izvor: maersk.com

Izvor: maersk.com

Tehnologija napreduje,a logističke kompanije koje koriste dobrobiti tehnološkog napretka rastu na tržištu.

O autoru

Božo Cicvarić
Urednik rubrike Logistika na web portalu Prom. Magistrirao je 2016. na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, smjer Logistika. Posebno ga zanima prijevozna logistika i organizacija putničkog prijevoza.
Close