Trake za visoko popunjena vozila (High occupancy vehicle – HOV)

www.burlingtongazette.ca

U današnje vrijeme zagušenost prometnica u velikim urbanim sredinama je dosegla svoj maksimum. Konstantno stajanje u kolonama, kršenje propisa, blokiranje drugih vozila, stres i ljutnja na druge vozače postale su svakodnevni pratilac čovjeka. Stoga, potrebno je reducirati broj vozila na prometnicama kako bi se riješili prethodno navedeni problemi. Idealan način predstavljaju trake za visoko popunjena vozila. Naime, one reduciraju broj vozila na prometnicama ali opet prevezu jednak broj ljudi.

Trake za visoko popunjena vozila (engl. High occupancy vehicle – HOV)  predstavljaju režim prometa u kojima na posebno označenim prometnim trakovima dozvoljeno prometovanje isključivo vozilima koja su popunjena uz vozača sa još najmanje 2 (3) putnika. Ovakvim režimom nastoji se potaknuti grupni prijevoz što ima za rezultat reduciranje broja vozila na prometnicama. Posljedica takvog režima prometa je smanjen negativan utjecaj prometa na čovjeka i okolinu te povećavanje mobilnosti i kvalitete transportnog sustava. Trake za visoko popunjena vozila najčešće se označavaju specijalnim signalnim znacima i imaju simbol romba/dijamanta na kolniku.

www.vectorportal.com

Predstavljaju dio politike svih održivih planova koji se odnose na poboljšanje prometa i transporta a glavna svrha im je povećati ukupan broj prevezenih ljudi nudeći dvije vrste poticaja: ušteda u vremenu putovanja te sigurno i predvidivo putovanje.

HOV trake namijenjeni su za vožnju vozila sa najmanje dva putnika, odnosno, carpool, vanpool, autobusi, taksi vozila, također uključuju i energetski efikasnija vozila s niskom emisijom štetnih plinova (hibridna vozila), a negdje i za motocikle. Trakama za visoko popunjena vozila mogu se koristiti vozila hitne pomoći i policije u hitnim slučajevima. HOV trake poznate su pod imenima carpool trake, dijamantne trake, autobus trake i žute trake.

www.nbcwashington.com

HOV trakovi dokazali su učinkovito poboljšanje prometnog sustava u mnogim gradskim područjima te se smatra da su najprikladniji i najpotrebniji u područjima s visokom razinom prometne potražnje i prometnih gužvi. Korištenjem HOV trakova drastično se smanjuje broj vozila na cesti, stimuliraju se ljudi da zajedno putuju čime se povećava prijevozna moć. Na primjer: prijevozna moć jednoga autobusa ista je kao i prijevozna moć četiri kombija, 21 osobni automobil s prosječnom popunjenošću 2,5 i 45 automobila samo s vozačem (engleski: single occupancy vehicle). Takvom kombinacijom smanjuje se u pola broj automobila na cesti čime je ostvaren glavni cilj mjere – više prevezenih putnika u manje automobila.

www.ntl.bts.gov

Trake za visoko popunjena vozila mogu biti namijenjena za korištenje tijekom 24 sata ili tijekom vršnog perioda. Neki HOV objekti namijene su samo za kratke dionice (< 1 kilometar) te služe kako bi se zaobišli ili izašli iz prometnog zagušenja kao što su tuneli ili mostovi. Druga vrsta HOV objekata namijenjena je za duže trase te imaju kontrolu pristupa u gusto naseljenim gradskim i prigradskim područjima. Obično se nalaze na desnoj strani kolnika a mogu biti dodane na postojećoj prometnoj infrastrukturi ili izgrađeni kao novi infrastrukturni objekti. U pojedinim mjestima u vrijeme izvan vršnog perioda mogu se organizirati kao parkirališta.

Izgradnji traka za visoko popunjena vozila u Hrvatskoj najviše pogoduje glavni grad – Zagreb. Naime, osim što je najveći grad u Hrvatskoj po broju stanovnika te upravno, gospodarsko, kulturno, prometno i znanstveno središte Hrvatske, Zagreb, obiluje velikim prometnim zagušenjima ali posjeduje i potrebnu infrastrukturu za izgradnju HOV traka. HOV trake bi u Zagrebu u velikoj većini riješile problem prometa, odnosno, problem zagušenja u vršnim satima. Neke od Ulica koje zadovoljavaju većinu kriterija su: Avenija Marina Držića, Radnička cesta, Avenija Većeslava Holjevca, Zagrebačka Avenija, Slavonska Avenija te Ulica Grada Vukovara. No, potrebno je provesti dugo i detaljno istraživanje prije samog implementiranja HOV traka.

 

O autoru

Ivana Tomić
Studentica cestovnog prometa na Veleučilištu u Rijeci. Područje interesa: sigurnost cestovnog prometa, upravljanje u incidentnim situacijama, prijevozna sredstva u cestovnom prometu, prometno planiranje te upravljanje mobilnošću u gradovima.
Close