logo

Poštovani budući (i sadašnji) studenti!Već više od deset godina zaredom Fakultet prometnih znanosti predstavlja se na Smotri Sveučilišta u Zagrebu te svojim budućim studentima nastoji približiti sve informacije vezane uz studiranje na Fakultetu. Na ovoj Internet stranici možete pronaći sve informacije vezane uz studije koje Fakultet izvodi (na svim razinama studiranja - preddiplomski studij, diplomski studij te specijalistički poslijediplomski studij i doktorski studij).

Također, možete pronaći i informacije vezane uz studentski život, studentske udruge koje su aktivne na Fakultetu te možete pogledati i dio atmosfere sa proteklih Smotri Sveučilišta u Zagrebu. Nadamo se Vašoj posjeti na ovogodišnjoj Smotri Sveučilišta u Zagrebu koja će se održati u Studentskom centru od 17. do 19. studenoga 2016. godine te da će Vas naši studenti i nastavnici zainteresirati za upis na Fakultet prometnih znanosti!

štand
logo

O Fakultetu prometnih znanosti


Tradicija Fakulteta prometnih znanosti veže se uz 1962. godinu kad je utemeljen studij PTT prometa. Godine 1965., osnivanje specijalizirane institucije – Instituta prometnih znanosti iniciralo je i financijski pomoglo trinaest tvrtki i asocijacija Republike Hrvatske. U čitavom razdoblju postojanja interfakultetskog studija, u određenom je obliku postojao studij željezničkog prometa, no njegov stvarni početak veže se uz datum izdavanja rješenja, 13. travnja 1982. U tom rješenju navodi se da Studij prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu ispunjava uvjete za organizaciju i izvođenje nastave. Potreba za kadrovima više i visoke spreme u cestovnom prometu uvjetovala je organiziranje izobrazbe kadrova u toj prometnoj grani. Nakon dvogodišnjih priprema, 1970. godine utemeljena je Viša škola za cestovni promet sa sjedištem u Kraljevićevoj ulici 24.

Studij zračnog prometa organiziran je 1972. godine kada je osnovana Viša zrakoplovna škola u Zagrebu s aeroprometnim i aeronautičkim smjerom, a kasnije i aerotehničkim smjerom. Godine 1981. utemeljen je Centar prometnih znanosti s dvjema institucijama: Studij prometnih znanosti i Institut prometnih znanosti.Golem je rad bio uložen kako bi studij prometa zauzeo odgovarajuće mjesto u sustavu visokoškolskog obrazovanja na zagrebačkom Sveučilištu. Fakultet prometnih znanosti smješten je na tri mjesta u gradu: Vukelićeva 4, Kušlanova 2 i Znanstveno-učilišni kampus Borongaj, Borongajska 83A, a posjeduje i prostorije u Zrakoplovnoj luci Lučko. Na Fakultetu djeluje 180 djelatnika, od toga 121 je nastavno osoblje, a u administraciji i ostalim službama 59 djelatnika.

logo

Ustrojstvo fakultetaInformacije o pojedinim smjerovima i ishodi učenja

Fakultet prometnih znanosti svojim ustrojstvom prati studijske programe koji se izvode na Fakultetu:

  • Odsjek Promet
  • Zavod za cestovni promet
    Predstojnik Zavoda: prof. dr. sc. Dubravka Hozjan
    Ustroj:
    Katedra za tehnologiju cestovnog prometa
    Katedra za tehniku cestovnog prometa
  • Zavod za gradski promet
    Predstojnik Zavoda: prof. dr. sc. Davor Brčić
    Ustroj:
    Katedra za tehnologiju gradskog prometa
    Katedra za tehniku gradskog prometa
  • Zavod za informacijsko-komunikacijski promet
    Predstojnik Zavoda: prof. dr. sc. Dragan Peraković
    Ustroj:
    Katedra za informacijsko komunikacijske sustave i mreže
    Katedra za upravljanje informacijsko - komunikacijskim uslugama
    Katedra za teoriju telekomunikacijskog prometa
    Laboratorij za sigurnost i forenzičku analizu informacijsko komunikacijskog sustava
    Laboratorij za modeliranje i optimiranje informacijsko komunikacijskih mreža i usluga
    Laboratorij za razvoj i primjenu informacijsko-komunikacijskih pomoćnih tehnologija
  • Zavod za poštanski promet
    Predstojnik Zavoda: prof. dr. sc. Zvonko Kavran
    Ustroj:
    Katedra za tehnologiju poštanskog prometa
  • Zavod za vodni promet
    Predstojnik Zavoda: prof. dr. sc. Natalija Kavran
    Ustroj:
    Katedra za tehnologiju vodnog prometa
    Katedra za tehniku vodnog prometa
  • Zavod za zračni promet
    Predstojnik Zavoda: prof. dr. sc. Stanislav Pavlin
    Ustroj:
    Katedra za tehnologiju zračnog prometa
    Katedra za tehniku zračnog prometa
    Laboratorij za modeliranje i simulacije u zračnom prometu/upravljanje zračnim prometnom
  • Zavod za željeznički promet
    Predstojnik Zavoda: prof. dr. sc. Mladen Nikšić
    Ustroj:
    Katedra za tehniku željezničkog prometa
    Katedra za tehnologiju željezničkog prometa
    Katedra za organizaciju željezničkog prometa
    Laboratorij za sigurnost željezničkog prometa
    Laboratorij za modeliranje i simulacije željezničkih sustava
  • Odsjek inteligentni transportni sustavi i logistika
  • Zavod za inteligentne transportne sustave
    Predstojnik Zavoda: prof. dr. sc. Sadko Mandžuka
    Ustroj:
    Katedra za transportnu logistiku
    Katedra za primjenjeno računalstvo
    Laboratorij za inteligentne transportne sustave
  • Zavod za Transportnu logistiku
    Predstojnik Zavoda: prof. dr. sc. Kristijan Rogić
    Ustroj:
    Katedra za intermodalni transport
    Katedra za distribucijsku logistiku
    Katedra za planiranje logističkih procesa
  • Odsjek aeronautika
  • Hrvatsko zrakoplovstvo nastavno središte
    Predstojnik: Izidor Alfirević, predavač
  • Zavod za aeronautiku
    Predstojnik Zavoda: prof. dr. sc. Doris Novak
    Ustroj:
    Katedra za engleski zrakoplovni jezik
    Katedra za avioniku i navigaciju
    Katedra za aerotehniku
    Katedra za vojno zrakoplovstvo
    Katedra za kontrolu leta
    Laboratorij za kontrolu zračne plovidbe
    Laboratorij za aerodinamiku
    Laboratorij za simulaciju letenja
    Laboratorij za zrakoplovne emisije
  • SAMOSTALNI ZAVODI
  • SAMOSTALNE KATEDRE
logo

Informacije o upisuLista poretka prijavljenih kandidata za upis na preddiplomski studijski program Aeronautike sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

  1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi: do 400 bodova
  2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:
    matematika A razina: do 300 bodova,
    engleski jezik: do 200 bodova,
    fizika*: do 100 bodova
    *Nije uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen na državnoj maturi, donosi bodove.
  3. Na temelju provjere posebnih sposobnosti:
    zdravstveni kriterij - eliminatorni uvjet za upis na studij,
    usmeni ispit iz engleskog jezika - eliminatorni uvjet za upis na studij

Za preddiplomski studij aeronautike posebno se održava usmeni ispit iz poznavanja engleskoga jezika. Na usmenom ispitu iz engleskoga jezika razredbeni prag iznosi 60 od mogućih 100 bodova. Usmeni se ispit sastoji od razgovora na kojem se provjeravaju sposobnosti razumijevanja govornoga jezika i svi aspekti usmenoga izražavanja na engleskom jeziku.

Na ispitu se traži srednjoškolsko znanje engleskoga jezika (intermediate level). Osim srednjoškolskih udžbenika, preporučuje se neka od suvremenih gramatika engleskoga jezika (npr. Raymond Murphy, English Grammar in Use, A Self-study Reference and Practice Book for Intermediate Students, CUP).

Lista poretka prijavljenih kandidata za upis na preddiplomske studijske programe Promet, ITS i logistika sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja:

  1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi: do 400 bodova
  2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:
    matematika A razina: do 400 bodova,
    fizika*: do 100 bodova
    *Nije uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen na državnoj maturi, donosi bodove.
  3. Na temelju dodatnih učenikovih postignuća: osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz matematike ili fizike ili predmeta prometne struke - IZRAVAN UPIS
logo

Studentski životNa Fakultetu prometnih znanosti djeluju tri studentske udruge: Udruga studenata Fakulteta prometnih znanosti – TRANS, podružnica Hrvatske akademske zajednice – HAZ te podružnica Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu. TRANS kao Udruga studenata Fakulteta prometnih znanosti također se očituje kroz djelovanje podružnice Studentskog zbora, koja se bavi organiziranjem raznih aktivnosti za ispunjavanje studentskog slobodnog vremena, rješavanjem studentskih problema te praćenje realizacije studentskih prava.

Okupljaju se studenti Fakulteta prometnih znanosti, koji imaju ambicije za unapređenje svoje struke, slobodnog vremena za kvalitetan studentski život gdje se formiraju u visokoobrazovane osobe, inženjere prometa ali i sa znanjem npr. o pisanju članaka za studentski časopis PROM, a sadrži isključivo teme prometne struke. Studenti Fakulteta prometnih znanosti ponose se uspješno odrađenim projektima: Studentski list PROM, malonogometni turnir HAZ Promet, Prometijada, dobrovoljno darivanje krvi, i mnogi drugi...

prometijada

Studentski list PROM naš je najvažniji projekt i studenti ga drže na životu već punih 13 godina. Malonogometni turnir HAZ Promet je nogometni turnir koji se organizira već 14 godina za redom i vrlo je popularan među studentima, ne samo našeg Fakulteta nego i među studentima cijelog Sveučilišta.

Važniji linkovi iz "studentske perspektive":
Studentska udruga TRANS
Facebook stranica
Studentski časopis PROM

časopis prom kampusijada
logo

GalerijaKontakt

Telefon:+385 1 2380-222
Email: fpz@fpz.hr
Službena web stranica: www.fpz.unizg.hr

Fakultet prometnih znanosti
Vukelićeva 4,
10 000 Zagreb
Hrvatska

Uprava Fakulteta