logo

Poštovani budući (i sadašnji) studenti!Već više od deset godina zaredom Fakultet prometnih znanosti predstavlja se na Smotri Sveučilišta u Zagrebu te svojim budućim studentima nastoji približiti sve informacije vezane uz studiranje na Fakultetu. Na ovoj Internet stranici možete pronaći sve informacije vezane uz studije koje Fakultet izvodi (na svim razinama studiranja - preddiplomski studij, diplomski studij te specijalistički poslijediplomski studij i doktorski studij).

Također, možete pronaći i informacije vezane uz studentski život, studentske udruge koje su aktivne na Fakultetu te možete pogledati i dio atmosfere sa proteklih Smotri Sveučilišta u Zagrebu. Nadamo se Vašoj posjeti na ovogodišnjoj Smotri Sveučilišta u Zagrebu koja će se održati u prostoru Studentskog centra od 23. do 25. studenoga 2017. godine te da će Vas naši studenti i nastavnici zainteresirati za upis na Fakultet prometnih znanosti!

štand
logo

O Fakultetu prometnih znanosti


Tradicija Fakulteta prometnih znanosti veže se uz 1962. godinu kad je utemeljen studij PTT prometa. Godine 1965., osnivanje specijalizirane institucije – Instituta prometnih znanosti iniciralo je i financijski pomoglo trinaest tvrtki i asocijacija Republike Hrvatske. U čitavom razdoblju postojanja interfakultetskog studija, u određenom je obliku postojao studij željezničkog prometa, no njegov stvarni početak veže se uz datum izdavanja rješenja, 13. travnja 1982. U tom rješenju navodi se da Studij prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu ispunjava uvjete za organizaciju i izvođenje nastave. Potreba za kadrovima više i visoke spreme u cestovnom prometu uvjetovala je organiziranje izobrazbe kadrova u toj prometnoj grani. Nakon dvogodišnjih priprema, 1970. godine utemeljena je Viša škola za cestovni promet sa sjedištem u Kraljevićevoj ulici 24.

Studij zračnog prometa organiziran je 1972. godine kada je osnovana Viša zrakoplovna škola u Zagrebu s aeroprometnim i aeronautičkim smjerom, a kasnije i aerotehničkim smjerom. Godine 1981. utemeljen je Centar prometnih znanosti s dvjema institucijama: Studij prometnih znanosti i Institut prometnih znanosti.Golem je rad bio uložen kako bi studij prometa zauzeo odgovarajuće mjesto u sustavu visokoškolskog obrazovanja na zagrebačkom Sveučilištu. Fakultet prometnih znanosti smješten je na tri mjesta u gradu: Vukelićeva 4, Kušlanova 2 i Znanstveno-učilišni kampus Borongaj, Borongajska 83A, a posjeduje i prostorije u Zrakoplovnoj luci Lučko. Na Fakultetu djeluje 180 djelatnika, od toga 121 je nastavno osoblje, a u administraciji i ostalim službama 59 djelatnika.

logo

Ustrojstvo fakultetaInformacije o pojedinim smjerovima i ishodi učenja

Fakultet prometnih znanosti svojim ustrojstvom prati studijske programe koji se izvode na Fakultetu:

 • Odsjek Promet
 • Zavod za cestovni promet
  Predstojnica Zavoda: izv. prof. dr. sc. Dubravka Hozjan
  Ustroj:
  Katedra za tehnologiju cestovnog prometa
  Katedra za tehniku cestovnog prometa
 • Zavod za gradski promet
  Predstojnik Zavoda: izv. prof. dr. sc. Davor Brčić
  Ustroj:
  Katedra za tehnologiju gradskog prometa
  Katedra za tehniku gradskog prometa
 • Zavod za informacijsko-komunikacijski promet
  Predstojnik Zavoda: prof. dr. sc. Dragan Peraković
  Ustroj:
  Katedra za informacijsko komunikacijske sustave i mreže
  Katedra za upravljanje informacijsko - komunikacijskim uslugama
  Katedra za teoriju telekomunikacijskog prometa
  Laboratorij za sigurnost i forenzičku analizu informacijsko komunikacijskog sustava
  Laboratorij za modeliranje i optimiranje informacijsko komunikacijskih mreža i usluga
  Laboratorij za razvoj i primjenu informacijsko-komunikacijskih pomoćnih tehnologija
 • Zavod za poštanski promet
  Predstojnik Zavoda: prof. dr. sc. Zvonko Kavran
  Ustroj:
  Katedra za tehnologiju poštanskog prometa
 • Zavod za vodni promet
  Predstojnica Zavoda: prof. dr. sc. Natalija Kavran
  Ustroj:
  Katedra za tehnologiju vodnog prometa
  Katedra za tehniku vodnog prometa
 • Zavod za zračni promet
  Predstojnica Zavoda: prof. dr. sc. Sanja Steiner
  Ustroj:
  Katedra za tehnologiju zračnog prometa
  Katedra za tehniku zračnog prometa
  Laboratorij za modeliranje i simulacije u zračnom prometu/upravljanje zračnim prometnom
 • Zavod za željeznički promet
  Predstojnik Zavoda: prof. dr. sc. Zdravko Toš
  Ustroj:
  Katedra za tehniku željezničkog prometa
  Katedra za tehnologiju željezničkog prometa
  Katedra za organizaciju željezničkog prometa
  Laboratorij za sigurnost željezničkog prometa
  Laboratorij za modeliranje i simulacije željezničkih sustava
 • Odsjek inteligentni transportni sustavi i logistika
 • Zavod za inteligentne transportne sustave
  Predstojnik Zavoda: prof. dr. sc. Sadko Mandžuka
  Ustroj:
  Katedra za transportnu telematiku
  Katedra za primjenjeno računalstvo
  Laboratorij za inteligentne transportne sustave
 • Zavod za Transportnu logistiku
  Predstojnik Zavoda: prof. dr. sc. Kristijan Rogić
  Ustroj:
  Katedra za intermodalni transport
  Katedra za distribucijsku logistiku
  Katedra za planiranje logističkih procesa
  Laboratorij za simulacije u logistici
 • Odsjek aeronautika
 • SAMOSTALNI ZAVODI
 • SAMOSTALNE KATEDRE
logo

Informacije o upisuLista poretka prijavljenih kandidata za upis na preddiplomski studijski program Aeronautike sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi: do 400 bodova
 2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:
  matematika A razina: do 300 bodova,
  engleski jezik: do 200 bodova,
  fizika*: do 100 bodova
  *Nije uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen na državnoj maturi, donosi bodove.
 3. Na temelju provjere posebnih sposobnosti:
  zdravstveni kriterij - eliminatorni uvjet za upis na studij,
  usmeni ispit iz engleskog jezika - eliminatorni uvjet za upis na studij
 4. Na temelju dodatnih učenikovih postignuća:
  osvojeno jedno mjesto od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz predmeta matematika ili fizika - IZRAVAN UPIS (1000 bodova)

Lista poretka prijavljenih kandidata za upis na preddiplomske studijske programe Promet, ITS i logistika sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi: do 400 bodova
 2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:
  matematika A razina: do 400 bodova,
  fizika*: do 200 bodova
  *Nije uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen na državnoj maturi, donosi bodove.
 3. Na temelju dodatnih učenikovih postignuća: osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz predmetamatematika ili fizika ili predmeta prometne struke - IZRAVAN UPIS (1000 bodova)
logo

Studentski životNa Fakultetu prometnih znanosti djeluju tri studentske udruge: Udruga studenata Fakulteta prometnih znanosti – TRANS, podružnica Hrvatske akademske zajednice – HAZ te podružnica Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu. TRANS kao Udruga studenata Fakulteta prometnih znanosti također se očituje kroz djelovanje podružnice Studentskog zbora, koja se bavi organiziranjem raznih aktivnosti za ispunjavanje studentskog slobodnog vremena, rješavanjem studentskih problema te praćenje realizacije studentskih prava.

Okupljaju se studenti Fakulteta prometnih znanosti, koji imaju ambicije za unapređenje svoje struke, slobodnog vremena za kvalitetan studentski život gdje se formiraju u visokoobrazovane osobe, inženjere prometa ali i sa znanjem npr. o pisanju članaka za studentski časopis PROM, a sadrži isključivo teme prometne struke. Studenti Fakulteta prometnih znanosti ponose se uspješno odrađenim projektima: Studentski list PROM, malonogometni turnir HAZ Promet, Prometijada, dobrovoljno darivanje krvi, i mnogi drugi...

prometijada

Studentski list PROM naš je najvažniji projekt i studenti ga drže na životu već punih 13 godina. Malonogometni turnir HAZ Promet je nogometni turnir koji se organizira već 14 godina za redom i vrlo je popularan među studentima, ne samo našeg Fakulteta nego i među studentima cijelog Sveučilišta.

Važniji linkovi iz "studentske perspektive":
Studentska udruga TRANS
Facebook stranica
Studentski časopis PROM

časopis prom kampusijada
logo

GalerijaKontakt

Telefon:+385 1 2380-222
Email: fpz@fpz.hr
Službena web stranica: www.fpz.unizg.hr

Fakultet prometnih znanosti
Vukelićeva 4,
10 000 Zagreb
Hrvatska

Uprava Fakulteta