Misija, vizija i razvoj

Zavod za transportnu logistiku jedna je od najmlađih ustrojbenih jedinica Fakulteta prometnih znanosti. U okviru svoje djelatnosti zadužen je za provođenje i unapređenje nastavnog procesa i znanstvenih istraživanja iz područja logistike i primjene logističkih tehnologija.
Zavod za transportnu logistiku osim usavršavanja nastavnog procesa, djeluje u području usavršavanja nastavnog osoblja, suradnje sa srodnim institucijama u provođenju istraživanja i izradi projekata te po potrebi sudjeluje u organiziranju razmjene studenata i nastavnog osoblja po ERASMUS i ostalim programima sa srodnim institucijama u inozemstvu.
Cilj Zavoda je osigurati studentima preddiplomskog i diplomskog studija fundamentalna i aktualna znanja u području logistike, uključiti ih u istraživanja te omogućiti najboljim studentima stručnu praksu u vodećim poduzećima.
Zavod za transportu logistiku projektom „Poslodavac – partner studija“ inicira suradnju sa poduzećima u svrhu zapošljavanja studenata preddiplomskog i diplomskog studija te prilagodbu nastavnog programa potrebama tržišta. Zavod teži pozicioniranju prema autonomnom, modernom, komparativno kompetentnom studiju, bliskom europskoj i svjetskoj kvaliteti nastavnog i znanstvenoistraživačkog rada.