Doktorske disertacije

  • Babić, D.: Model kategorizacije logističko – distribucijskih centara, doktorska disertacija, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2010. (Sažetak)
  • Bajor, I.: Model organizacije sabirnih centara u sustavu povratne logistike, doktorska disertacija, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, (Sažetak)
  • Božić, D.: Evaluacija primjenjivih modela sustava kvalitete u zračnom prometu, magistarski rad, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2010. (Sažetak)
  • Brnjac, N.: Identifikacija relevantnih kriterija za definiranje mreže intermodalnih terminala, doktorska disertacija, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2009. (Sažetak)
  • Pašagić Škrinjar, J: Racionalizacija mreže logističkih centara u zračnom prometu Republike Hrvatske, doktorska disertacija, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2007. (Sažetak)
  • Rogić, K.: Uvođenje potisnica na unutarnjim plovnim putovima Hrvatske, doktorska disertacija, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, (Sažetak)
  • Rožić, T.: Optimizacija sustava pohrane kontejnera na pozadinskim terminalima, doktorska disertacija, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, (Sažetak)
  • Stanković, R.: Utjecaj logističkog operatera na oblikovanje distribucijskih mreža, doktorska disertacija, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2009. (Sažetak)
  • Šafran, M.: Logistički model optimizacije špediterskog poslovanja, doktorska disertacija, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, (Sažetak)