Nikolina Brnjac

Kontakt podaci i publikacije

Doktorska disertacija

Naslov: “Identifikacija relevantnih kriterija za definiranje mreže intermodalnih terminala

SAŽETAK

Intermodalni transport već dugo vremena ima prioritet u EU prometnoj politici s posebnim naglaskom na željeznicu, unutarnje plovne putove i međuobalno prometno povezivanje. Unatoč tome davatelji i korisnici tih usluga imaju teškoće u ostvarivanju većeg rasta jer nisu sposobni integrirati sustavne prednosti različitih prometnih modova i time poticati njihovu suradnju, osobito na razini pojedine zemlje i na regionalnoj razini. Da bi se poboljšala konkurentnost intermodalnog transporta potrebno je obaviti strukturiranje elemenata robnih kriterija, organizacijskih, prostornih i tehničko – tehnoloških elemenata koji doprinose kvaliteti procesa odvijanja intermodalnog transporta. Ukoliko navedeni kriteriji nisu razvijeni oni postaju kočnica daljnjeg razvoja intermodalnog terminala. Modernizacijom i osuvremenjivanjem tehničko – tehnoloških, prostornih i organizacijskih kriterija oni postaju poticaj bržem i kvalitetnijem razvoju intermodalnih terminala kao i cijelog područja na kojem se oni nalaze. Konceptualni model planiranja mreže intermodalnih terminala uključuje određivanje kriterija potrebnih za uspostavu intermodalnih terminala i vrednovanje tih kriterija. Metodologija vrednovanja pojedinog kriterija postavljena u radu dozvoljava, između ostalih karakteristika, analizu utjecaja kriterija na poslovanje terminala te generira učinkovitost performansi terminala, u prostoru intermodalnih europskih transportnih mreža. Vrednovanjem kriterija i podkriterija za lociranje intermodalnog terminala definira se razina važnosti (europski, regionalni i lokalni) pojedinih terminala te u skladu s performansama definiranim u ovom radu planiraju razvojne aktivnosti i aktivnosti reorganizacije.