Početna

Zavod za transportnu logistiku

Zavod za transportnu logistiku osnovan je 2005. godine, kada je u procesu promjene nastavnog plana na Fakultetu prometnih znanosti uveden preddiplomski i diplomski studij „ITS i Logistika“. Prvi studenti na preddiplomskom studiju smjera logistike upisani su u Akademskoj godini 2007/2008. Osnovni zadatak Zavoda je provođenje nastavnog procesa na preddiplomskom i diplomskom studiju u području projektiranja i optimizacije različitih logističkih operacija: skladištenja, distribucije, upravljanja zalihama i prijevoza. Do sada je studij ITS i logistika – smjer logistika završilo 166 studenata na preddiplomskom studiju i 58 studenata na diplomskom studiju.

Zavod aktivno surađuje s gospodarstvenim subjektima iz logističkog sektora na područjima realizacije stručne prakse za studente logistike, stručnih posjeta te na izradi istraživačkih i stručnih projekata.

U tom smislu, cilj Zavoda je osigurati studentima preddiplomskog i diplomskog studija fundamentalna i aktualna znanja iz području logistike, uključiti ih u istraživanja i omogućiti najboljim studentima stručnu praksu u vodećim poduzećima.

Djelatnici Zavoda su sudjelovali i sudjeluju u izradi više međunarodnih istraživačkih projekata. Trenutno je na Zavodu zaposleno devet djelatnika od čega dva redovita profesora, jedan izvanredni profesor, dva docenta, dva viša asistenta i jedan postdoktorand.

Studij Logistike je, po broju studenata, treći najbrojniji studij na preddiplomskoj i diplomskoj razini Fakulteta prometnih znanosti. Od ukupno upisanih studenata, na preddiplomskom studiju prosječno se upisuje 44 studenata, a na diplomskom studiju je prosječan broj 30 studenata.

5th International Summer School on Logistics

Obavještavamo Vas da se u organizaciji Univerze v Mariboru održava 5th International Summer School on Logistics.
Poziv i detalje možete pronaći na sljedećoj poveznici http://fl.um.si/summer-school/.
Molimo zainteresirane studente da se do petka 19.5. jave kolegici Margareti Rihtarić na margareta.rihtaric@fpz.hr radi dogovora o planu putovanja.

Suradnja Kaufland Logistike i Fakulteta prometnih znanosti

U sklopu oglašivačke kampanje za brend poslodavca jučer su objavljena dva članka na temu suradnje Kaufland Logistike s Fakultetom prometnih znanosti.

Ispod su linkovi na članke koji su objavljeni u online izdanju Večernjeg lista i na portalu MojPosao.

Večernji list:
http://www.vecernji.hr/zaposlenje-karijera/fakultet-prometnih-znanosti-i-kaufland-uspostavljaju-suradnju-na-podrucju-logistike-1053506

Portal MojPosao:
http://www.moj-posao.net/Vijest/75597/Na-mladima-svijet-ostaje-s-diplomom-u-ruci-na-putu-ka-uspjesnoj-karijeri/2/