Obavijest o Nagradi AMAC-UK za 2017. godinu

Ovim Vas putem želimo obavijestiti da je AMAC-UK, udruga bivših studenata hrvatskih sveučilišta u Velikoj Britaniji i članica Saveza ALUMNI UNIZG, raspisala Akademsku nagradu za studente i mlade znanstvenike za 2017. godinu u iznosu od 1.000 GBP za jednokratni posjet znanstvenoj instituciji u Velikoj Britaniji, sa svrhom da studentima i mladim znanstvenicima iz Republike Hrvatske omogući i olakša ostvarenje projekata iz njihovog područja interesa.

Cilj nagrade je, prije svega, pomoći kvaliteti znanstvenog rada u institucijama u Domovini. Nužno je da projekt uključuje posjetu ili pospješuje znanstveni kontakt i suradnju s institucijama u Velikoj Britaniji iz danog područja.

Uvjeti i obrazac za prijavu na nagradu nalaze se na mrežnim stranicama ALUMNI UNIZG: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/amac-uk-raspisao-nagradu-za-studente-i-mlade-znanstvenike-za-2017-godinu/

ALUMNI UNIZG – novi broj Glasnika

Poštovani i dragi alumni,

Veliko nam je zadovoljstvo predstaviti Vam novi broj Glasnika Saveza društva bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu. U ovome Vam broju prenosimo najzanimljivija događanja sa našega Sveučilišta te naših alumni udruga u zemlji i u svijetu koja su se dogodila od prošloga broja koji je izišao u srpnju 2016.

Novi broj Glasnika pogledajte klikom na poveznicu:

http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Suradnja/AMAC_Alumni/AMAC/Glasnik/Glasnik_ALUMNI_UNIZG_br_23.pdf

picture

Dinamično proljeće AMAC FSC-a

Udruga AMAC FSC odradila je veći broj aktivnosti tijekom ovog proljeća. Dobre pripreme i trud koji je uložio Ogranak Split naše Udruge, urodio je plodom, te je Udruzi prihvaćen projekt „Mladi vozači – oprezno u prometu“ nakon provedenog ocjenjivanja u okviru Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa. Navedeni Nacionalni program te praćenje provedbe projekta nalazi se u domeni Ministarstva unutarnjih poslova, a za realizaciju projekta odobren je novčani iznos od 30.800,00 kn. Dobivena sredstva će, u skladu s projektnim zadatkom, biti utrošena na edukaciju mladih vozača, kako bi postali sigurni vozači i sudionici u svakodnevnom prometu.
Nadalje, 12. travnja 2016. godine u prostorima Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, na lokaciji Znanstveno-učilišni kampus Borongaj, održano je četrnaesto međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje „Znanost i razvitak prometa“ (ZIRP 2016).
Naslov ovogodišnjeg Savjetovanja bio je „Perspektive hrvatske logističke industrije u privlačenju međunarodnih robnih tokova“, a uz Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, suorganizatori Savjetovanja bili su:
- University of Pardubice – Jan Perner Transport Faculty
- Hrvatska udruga diplomiranih inženjera i inženjera Fakulteta prometnih znanosti (AMAC – FSC)
- Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta
- Gebrüder Weiss Hrvatska
- Hrvatska udruga za upravljanje lancem opskrbe
- Udruga Intermodalni promotivni centar Dunav – Jadran
- Hrvatska gospodarska komora – Sektor za promet i veze

slika

Obraćanje predsjednika AMAC FSC-a Maria Šafran sudionicima ZIRP-a 2016

ZIRP 2016 je okupio 79 sudionika, znanstvenika, gospodarstvenika, studenata i ostalih gostiju.
Pozvana predavanja održalo je troje predavača:
- prof.dr.sc. Ljubo Jurčić – Sveučilište u Zagrebu
- Nikolina Ugrin – voditeljica Službe za korisnike Istočnog Jadrana tvrtke Maersk Croatia d.o.o.
- doc. dr. sc. Petr Kolar – University of Economics, Prague

Na Savjetovanju je prezentirano 4 od ukupno 25 radova koji su objavljeni u Zborniku radova ZIRP 2016.
Kakav položaj ima Republika Hrvatska u međunarodnoj mreži robnih tokova? Jesu li logistički operateri koji posluju u Hrvatskoj privukli određene robne tokove ili postoje drugi kriteriji globalne ekonomije koji utječu na robne tokove? Navedena pitanja svakodnevno zaokupljaju hrvatske znanstvenike i gospodarstvenike, što je uvjetovalo da se znanstveno-stručno savjetovanje Znanost i razvitak prometa 2016 (ZIRP 2016) usmjeri na razmatranje perspektive hrvatske logističke industrije u privlačenju međunarodnih robnih tokova.
Tijekom Savjetovanja održan je okrugli stol pod naslovom „Položaj hrvatskog gospodarstva u strukturi globalnih robnih tokova”. Na okruglom stolu vođena je rasprava i razmatranje svih mogućnosti hrvatskog gospodarstva u generiranju i privlačenju robnih tokova. Naglasak je na prometnim i ostalim logističkim aktivnostima u funkciji optimiranja djelovanja opskrbnih lanaca, odnosno agregacije i disperzije robnih tokova s ciljem optimiranja dopreme robe do mjesta potrošnje.
Panelisti Okrugloga stola bili su predstavnici brojnih institucija i tvrtki:
- Zrinka Horvatić, Voditeljica službe za trgovinsku politiku, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Samostalni sektor za trgovinsku politiku i gospodarsku multilateralu
- Dario Galinec, direktor logistike, predstavnik tvrtke Podravka d.d.
- Suzana Rumbak Baretić, direktorica logistike, predstavnik tvrtke IKEA Hrvatska
- Slavko Mamić, direktor, predstavnik tvrtke Crokombi d.o.o.
- Mario Štefanić, direktor operative, predstavnik tvrtke Jadroagent d.d.
- Kristijan Rogić, predstojnik Zavoda za transportnu logistiku, predstavnik Fakulteta prometnih znanosti

slika2

AMAC FSC je uz Fakultet prometnih znanosti pokretač i dugogodišnji suorganizator ZIRP-a

Navedeno iznova potvrđuje aktivno sudjelovanje naših alumna u realizaciji još jednog ZIRP-a, odnosno u radu na promociji struke i alumni ideje.
Druga polovina godine u AMAC FSC-u bit će posvećena planiranju Izborne skupštine uz izradu plana rada Udruge, za koji već sad znamo, da će biti temeljen na konkretnim aktivnostima i zadacima.

Predsjednik AMAC FSC-a
Prof. dr. sc. Mario Šafran

IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE AMAC-FSC S PRIJEDLOGOM BUDUĆIH AKTIVNOSTI

U dvanaestoj godini djelovanja HRVATSKE UDRUGE DIPLOMIRANIH INŽENJERA I INŽENJERA FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU održane su dvije sjednice Izvršnog odbora, na kojima je razmatrana tekuća problematika vezana za organizacijske aktivnosti, odnosno organiziranje savjetovanja i okruglih stolova.

Program rada za predstojeće razdoblje zasniva se na općim zadacima koji proizlaze iz Statuta odnosno djelatnosti Udruge s posebnim naglaskom na one koji imaju prioritet odnosno od važnosti su za članove Udruge.

IZVJESCE_O_RADU_UDRUGE_AMAC_FSC_2014

FINANCIJSKI_PLAN_UDRUGE_AMAC_FSC_2014/15

PROGRAM_RADA_UDRUGE_AMAC_FSC_2014/15

Članovi Udruge tijekom izborne skupštine očekuju definiranje novih ideja za budućnost sa zadatkom jačanja djelovanja Udruge, odnosno Alumni ureda pri Fakultetu prometnih znanosti.